Ingen dynamit på tippen

Ledare
PUBLICERAD:
Går att lämna in.
Foto: Mikael Fritzon/TT
Nu har den tre månader långa amnestin för explosiva varor startat. Den som kommer till Polisen med handgranater, äldre fyrverkerier, krut, sprängämnen och andra föremål – som man inte har tillstånd för – kommer inte att bli åtalas för brott.

Enligt Polisen är syftet med amnestin att minska mängden explosiva varor i omlopp. Det är första gången som en amnesti för explosiva föremål genomförs. Idén är god. Dessa finns i vårt samhälle och kan innebära en fara för allmänheten. Från de senaste åren finns flera rapporter om hur personer har hittat dynamit på olämpliga ställen. Ofta i äldre fastigheter på landsbygden där den tidigare ägaren lämnat kvar något, som sedan hittas av en yngre generation. Det kan till exempel vara sprängämnen som använts i skogs- eller lantbruket. Det finns även fall där människor dumpar explosiva föremål vid återvinningsstationer för att de inte vet vad de skall göra med dem.

Tidigare har det genomförts fyra vapenamnestier i Sverige. Den senaste var under våren och då lämnades cirka 12 000 vapen in. De flesta var äldre jaktvapen. Även de från en tid då de var licensfria. Bara enstaka vapen kunde med säkerhet kopplas till den kriminella miljön (SVT 15/10).

Att det finns ett behov av att göra amnestin för explosiva föremål permanent är givet. Ingen som hittar föremål som kan explodera skall behöva lämna dessa vid återvinningscentraler. Likväl bör vapen där ägaren har lagliga vapen men licensen saknas, även i polisens ofullständiga register, eller där vapen har hittats i dödsbon, kunna hanteras. Därför borde en bättre lösning vara en personlig licensamnesti. Då kan den som söka tillstånd för innehav, skrota eller sälja.

I dagsläget försvinner möjligheten att söka licens tre månader efter den tidigare ägarens död. Om arvingen senare vill lämna in vapnet eller ansöka om ett tillstånd kan vederbörande riskera fängelse för vapenbrott. Faran då är att ett gammalt jaktgevär fortsätter att ligga undanstoppat i en gammal kista i källaren eller att gammal dynamit fortsätter ligga i ett skjul. Hanteringen i sig innebär en osäkerhet. Dessutom finns risken att stölder inte anmäls, eftersom vapnet är olagligt. Och dessa kan med licens registreras i systemen.

Men amnestierna behöver också utvecklas. Människor skall inte enbart kunna lämna in vapen eller explosiva varor för att få dessa skrotade hos Polisen. De bör också kunna välja mellan att kunna sälja dessa vidare eller behålla föremålet. Detta bör ske enligt gängse regelverk.

Amnestin löser visserligen inte problemet med att kriminella har illegala vapen. Det är nog naivt att tro att brottslingar i någon stor utsträckning skulle vara pigga på att lämna in dessa till Polisen. Men det finns ett egenvärde i att vanliga medborgare ges möjligheten att behålla sin egendom och leva ett laglydigt liv.

Det är inte vapnen och explosiva varor i sig som är farliga. Det som är skadligt är att dessa förvaras fel och inte hanteras rätt. Därför borde amnestin för explosiva varor bli permanent och en personlig licensamnesti införas.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.