Skicka in ett minnesord

Vi tar gärna emot minnesord (högst 2 000 tecken) efter avlidna, men kom ihåg att texten ska vara riktad till våra läsare och inte till den avlidna.

Till minne-texterna får heller inte vara skrivna av nära släktingar och innehållet ska rikta sig till en läsekrets som sträcker sig längre än till den närmaste familje- och vänskapskretsen.

Familjeredaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material.

Skriv ett rubrikförslag
Skriv en ingress till minnestexten
Fyll i vilket eller vilka namn som ska stå under minnestexten.
Ladda upp bild i JPG-format. Max 4 MB stor, bilder som är större än det kan mejlas direkt till familj@nwt.se

Kontaktuppgifter


Dessa uppgifter kommer inte att publiceras i samband med minnestexten utan behövs för att redaktionen ska kunna komma i kontakt med artikelförfattaren.