Skicka in ett minnesord

Vi tar gärna emot minnesord (högst 2000 tecken) efter avlidna, men kom ihåg att texten ska vara riktad till våra läsare och inte till den avlidna. Till minne-texterna får heller inte vara skrivna av nära släktingar och innehållet ska rikta sig till en läsekrets som sträcker sig längre än till den närmaste familje- och vänskapskretsen. Familjeredaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material.

Kontaktuppgifter

Dessa uppgifter kommer inte att publiceras i samband med minnestexten utan behövs för att redaktionen ska kunna komma i kontakt med artikelförfattaren.