Brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor