Hoppa till huvudinnehållet

Kommuner och regioner måste lära sig arbeta på engelska

Publicerad:
Att öppna upp för engelskspråkig personal skulle kunna bidra till att lösa kompetensbristen utan att arbetskraften flyttar till Sverige, skriver Anders Wiktorson.
Att öppna upp för engelskspråkig personal skulle kunna bidra till att lösa kompetensbristen utan att arbetskraften flyttar till Sverige, skriver Anders Wiktorson. Foto: Cowi i Sverige

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Den offentliga sektorn behöver internationaliseras och sluta diskvalificera kompetenta individer genom att kräva att all kommunikation ska ske på svenska, skriver Anders Wiktorson.

Bristen på ingenjörer i Sverige är välkänd. Att uppmuntra fler att söka ingenjörsutbildningar eller att öka arbetskraftsinvandringen, är förslag som presenterats men som inte gett resultat.

Utanför Sverige finns personal som har den kompetens som efterfrågas. Men allt för ofta sätter kommuner och regioner stopp genom att kräva svenska språkkunskaper i sina upphandlingsprocesser. Ett anbud där det ingår ingenjörer som har den nödvändiga kompetensen, men kanske inte talar annat än engelska kan bli avvisat om dessa ingenjörer inte kan ersättas av svenskspråkiga kollegor.

Att öppna upp för engelskspråkig personal skulle kunna bidra till att lösa kompetensbristen utan att arbetskraften flyttar till Sverige. De flesta har trots allt en stark vilja att bo kvar i sina hemländer.

Så skriver du en debattartikel

Många teknikkonsulter, inklusive oss, har verksamhet i andra EU-länder och utanför Europa, där vi har erfarna yrkespersoner som snabbt kan användas för att kompensera svårigheten att hitta rätt kompetens inom Sverige. Den offentliga sektorn behöver internationaliseras och sluta diskvalificera kompetenta individer genom att kräva att all kommunikation ska ske på svenska.

Vi har sett exempel där personal i en upphandlingsprocess som talar norska eller danska, och flytande engelska, inte godkänts på grund av att de inte också pratar svenska. I ett läge där Sverige skriker efter ingenjörer är det inte acceptabelt att myndigheter, regioner och kommuner agerar på det här sättet enbart baserat på en ovilja att använda engelska.

Utländska aktörer uppmanas ofta att delta i offentliga upphandlingar. I vår bransch innebär det att de kan bidra med sin värdefulla kompetens för att designa avgörande infrastrukturprojekt. Att det samtidigt finns ett obligatoriskt svenskt språkkrav för all personal som är involverad i anbudet är mycket motsägelsefullt.

Språkkrav diskvalificerar också personer i Sverige som än så länge inte har lärt sig svenska, men har goda kunskaper i engelska och relevanta kvalifikationer. Det blir i realiteten en bromskloss för nya svenskar som vill komma in på arbetsmarknaden.

Med tanke på den nationella situationen är det tydligt att upphandlingsreglerna behöver omprövas. Alla upphandlande aktörer, inklusive myndigheter, kommuner och regioner, bör öka sin kompetens och vilja att arbeta på engelska. Vid bedömning av anbud bör engelskspråkig personal bedömas på lika villkor som svenskspråkig personal, med betoning på kompetens snarare än språkkunskaper, som för närvarande spelar en oproportionerlig roll. Det borde krävas mycket starka skäl för att avvisa engelskspråkig kompetens.

Genom att genomföra dessa förändringar kan vi effektivt hantera bristen på ingenjörer och säkerställa att avgörande offentlig infrastruktur kan byggas.

Anders Wiktorson

Vd, Cowi i Sverige

Artikeltaggar

ArbetsmarknadBristerEUEuropaInvandringMigrationMyndigheterNäringslivPolitikSpråkUpphandlingVälfärd