Hoppa till huvudinnehållet

En hållbarare framtid börjar med barnen

Publicerad:
I dagens digitala samhälle är barn mer utsatta än någonsin på nätet och nätmobbning är ett allvarligt problem, skriver nätverket Se Mig.
I dagens digitala samhälle är barn mer utsatta än någonsin på nätet och nätmobbning är ett allvarligt problem, skriver nätverket Se Mig. Foto: Erik Nylander/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

För att säkerställa att barn tillerkänns rättssäkra rättsprocesser behöver vi införa specialiserade barndomstolar med en särskild kompetens i att tillvarata barnens rättigheter, skriver nätverket Se Mig.

De frågor som berör barn berör oss alla. För att skapa en bättre framtid måste vi prioritera barnens rättigheter inom en rad områden. Vi behöver arbeta tillsammans så att vi kan säkerställa att barn får den trygghet och möjlighet till utveckling som de har rätt till. Det är vår skyldighet att göra det bästa för våra barn och unga för de är här och nu, men de är framförallt också framtiden.

I enlighet med barnkonventionen har alla barn rätt att bli hörda och delta i beslut som påverkar deras liv, därutöver ska en prövning av barns bästa alltid göras i frågor som berör dem. Tyvärr är skillnaderna regionalt och lokalt alltför stora när det gäller att uppfylla dessa rättigheter. Det är dags att barn tas på allvar och ges en reell rätt till delaktighet och inflytande.

Över tid har det tydligt framkommit att rättsprocesser som rör barn och unga är ett område som behöver förbättras. För att säkerställa att barn tillerkänns rättssäkra rättsprocesser behöver vi införa specialiserade barndomstolar med en särskild kompetens i att tillvarata barnens rättigheter särskilt som den individuella klagorätten utifrån barnkonventionen är begränsad i dag.

Så skriver du en debattartikel

Vi måste förändra utbildningssystemet för att säkerställa att alla barn har tillgång till en god och likvärdig utbildning oavsett deras behov. Att barn klarar skolan och att vi säkerställer rätten till utbildning, är en av de viktigaste främjande insatserna för att förhindra utanförskap, psykisk ohälsa och kriminalitet.

Vi ser till exempel alltför ofta att barn med olika funktionsnedsättningar inte får den anpassade undervisning de så väl behöver. Detta leder till att deras möjligheter till utveckling och framgång hämmas. Långa vårdköer för barn som behöver bedömas för olika funktionsnedsättningar adderar till problemet och medför att kraven på att arbeta förebyggande och främjande snarare än åtgärdande blir allt viktigare. Samverkan bör vara ledordet för alla inblandade runt barn.

I dagens digitala samhälle är barn mer utsatta än någonsin på nätet och nätmobbning är ett allvarligt problem. Barn har rätt till en trygg uppväxt och det är vår skyldighet att se till att de skyddas även i den digitala världen. Vi behöver framför allt öka kunskapen och medvetenheten bland vuxna om dessa problem för att förhindra att barn far illa på nätet.

Socioekonomiskt utsatta familjer har det tufft, och i tider av lågkonjunktur och inflation blir situationen ännu mer akut. Det är ett problem som påverkar barns rätt till ett tryggt boende, till hälsa, till utbildning och en hållbar framtid. En hållbarare framtid innebär också att alla barn har rätt att få växa upp i en trygg miljö fri från alkohol och andra droger. Vi måste sätta in åtgärder för sårbara och utsatta familjer och se till att de har resurser för att ge sina barn en trygg och hälsosam uppväxt.

Att ta del av och processa såväl världsnyheter som lokala nyheter sträcker sig inte sällan bortom barnens egen kapacitet att hantera dem och det är oerhört viktigt att samhället har förmåga att möta barn i olika stadier av kris. Viktiga vuxna runt barn behöver veta hur man ska kunna lyssna, lugna och stärka barn.

Nätverket Se Mig är ett nätverk för barnrättsfrågor. Vi vill genom anordnandet av Se Mig-veckan uppmana till ökad kunskap och kännedom om barnrätten, och inspirera till handling och ökad samverkan för barnen i Värmland.

Nine Karlsson Norman

Agera Värmland

Milla Fjellander

Bufff Värmland

Eric Tegnander

IOGT-NTO

Anna-Greta Johansson

Junis

Anna-Karin Larsson

Länsstyrelsen Värmland

Raghad Alghanem

NBV

Sara Emsevik

Region Värmland

Stefan Jonsson

Rädda Barnen

Jonas Hult

Studieförbundet Bilda

Johan Husberg

Svenska kyrkan, Karlstads pastorat

Nätverket Se Mig

Artikeltaggar

Agera VärmlandAlkoholBarnBarnkonventionenBildaBrottBufffFunktionsnedsättningIOGT-NTOJunisKarlstads pastoratKonjunkturLänsstyrelsen i Värmlands länMobbningNBVPsykisk ohälsaRädda BarnenRegion VärmlandSkola och utbildningSvenska kyrkanUtbildningVård och omsorgVärmlands län