Hoppa till huvudinnehållet

Fler röntgensjuksköterskor behövs för rätt diagnoser i Region Värmland

Publicerad:
Röntgensjuksköterskor är ett av naven i vården och yrket måste synliggöras än mer, skriver Madelene Meramveliotaki och Camilla Gustafsson.
Röntgensjuksköterskor är ett av naven i vården och yrket måste synliggöras än mer, skriver Madelene Meramveliotaki och Camilla Gustafsson. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Antalet utbildade röntgensjuksköterskor ökar inte alls i samma takt som det behövs för att möta det behovet och utvecklingen av sjukvården, skriver Madelene Meramveliotaki och Camilla Gustafsson.

Allt fler diagnoser ställs med hjälp av olika sorters bilddiagnostik. Samtidigt har samtliga regioner brist på legitimerade röntgensjuksköterskor som ska utföra undersökningarna. Det gör att patienter kan få vänta på rätt diagnos och behandling. Nu måste Region Värmland arbeta aktivt för att behålla och locka fler till yrket.

En egen treårig utbildning som ger legitimation att utföra bilddiagnostiska undersökningar på korrekt sätt. Kanske vårt allra viktigaste verktyg för att fastställa rätt diagnos för patienten.

Som ett led i utvecklingen att sätta rätt diagnoser i tid och på så vis minska lidande för både patient och samhälle så har antalet undersökningar ökat. Men antalet utbildade röntgensjuksköterskor ökar inte alls i samma takt som det behövs för att möta det behovet och utvecklingen av sjukvården. Samtidigt som en del av röntgensjuksköterskorna närmar sig pension riskerar dagens utbildningstakt att inte kunna kompensera för både ökad efterfrågan på kompetens och pensionsavgångar.

Så skriver du en debattartikel

Socialstyrelsens senaste statistik visar att landets samtliga 21 regioner har brist på röntgensjuksköterskor Här i Region Värmland arbetar 38 röntgensjuksköterskor per 100 000 invånare. Det är inte tillräckligt!

Alla röntgenundersökningar ska alla utföras av personal med rätt kompetens. Röntgensjuksköterskor är ett av naven i vården och yrket måste synliggöras än mer. Fler ska känna till och vilja utbilda sig till detta yrke som garanterat ger jobb. Fler som påbörjar sin utbildning ska slutföra den och få sin examen. Ett sätt att öka attraktiviteten i yrket för att få fler utbildade röntgensjuksköterskor är att införa en nationell lagstadgad och reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. Det skapar en karriärväg och möter behovet av kompetens för mer avancerade arbetsuppgifter.

Vårdförbundet har därför följande förslag:

● Regionen måste säkerställa goda och säkra arbetsvillkor för att både behålla och locka fler till yrket. Röntgensjuksköterskorna är för få i dag och har dålig löneutveckling.

● Inför en nationellt reglerad och lagstadgad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. I takt med att vården utvecklas behöver personalens kompetenser utvecklas.

● Låt röntgensjuksköterskorna ta en nyckelroll inom digitalisering, mobilisering och teknikutveckling, för att bidra till att vården moderniseras och flyttar närmare individen. Vi har unik kompetens om avancerad medicinsk teknik och digitalisering, och om hur det kan gynna både den nära vården och den högspecialiserade vården.

Röntgensjuksköterska är ett fantastiskt yrke men vi behöver bli fler. Fler behöver få upp ögonen för detta viktiga yrke – både genom att informera om utbildningen samt värdesätta vår yrkesgrupp genom god bemanning och arbetsmiljö.

Madelene Meramveliotaki

Legitimerad röntgensjuksköterska

Vice ordförande i Vårdförbundet

Camilla Gustafsson

Legitimerad röntgensjuksköterska

Ordförande, Vårdförbundet avdelning Värmland

Artikeltaggar

Camilla GustafssonDiagnoserHälso- och sjukvårdspersonalRegion VärmlandRöntgenSahlgrenska UniversitetssjukhusetSjukvårdSocialstyrelsenUtbildningVårdVård och omsorgVårdförbundet