Hoppa till huvudinnehållet

Olof Peterson: Ungdomsfängelser behövs nu

Publicerad:
Grundproblematiken med dessa boenden har länge varit att de inte kunnat hantera den grova brottsligheten, skriver Olof Peterson.
Grundproblematiken med dessa boenden har länge varit att de inte kunnat hantera den grova brottsligheten, skriver Olof Peterson. Foto: Johan Nilsson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Att blanda dessa grupper med så pass olika behov skapar oerhörd friktion och förvärrar de ungas miljö snarare än hjälper dem, skriver Olof Peterson.

Den 21 september skedde en rymning från ett SiS-boende i Göteborg då tre ungdomar, varav en med misstänkta kopplingar till gängkriminalitet, flydde. Det är bara det senaste av en lång rad uppmärksammade rymningar från och missförhållanden på myndighetens boenden. Statens institutionsstyrelse (SiS) förvaltar hem för ungdomar mellan 15 och 17 år som döms till sluten ungdomsvård. Det är en alternativ påföljd för unga lagöverträdare som skall vara anpassad till deras yngre ålder.

Grundproblematiken med dessa boenden har länge varit att de inte kunnat hantera den grova brottsligheten. Rapporter vittnar återkommande om våld, rymningar, otillåten permission och personal som missköter sig och inte följer regler. Det är en otrygg miljö för de boende och långt ifrån den vårdande instans den skall vara. Boendena är snarare en miljö där de unga utsätts för allt djupare trauman och försvårar sin kriminalitet.

Det är just att boende är gjorda för att ta emot alla unga lagöverträdare som döms till frihetsberövande som orsakar problematiken. Vissa har problem med missbruk, andra har behov av psykiatrisk vård och andra har hamnat i grovt kriminella kretsar. Att blanda dessa grupper med så pass olika behov skapar oerhörd friktion och förvärrar de ungas miljö snarare än hjälper dem. Unga med stort våldskapital och en benägenhet att använda detta skall inte vara på samma boende som en ungdom som genomgår rehabilitering ur ett tungt narkotikamissbruk eller en ungdom som får vård på grund av psykiska problem.

Ungas brottslighet har förändrats över åren och systemet är gjort för en annan tid. Med många unga från tung kriminalitet krävs att en myndighet med rätt kompetens och verktyg hanterar den grova brottsligheten. 15 augusti föreslog en utredning att ungdomsfängelser i Kriminalvårdens regi skulle införas för grova lagöverträdare mellan 15 och 17 år.

Myndigheten är mycket mer lämpad att hantera brottsligheten än Statens institutionsstyrelse då den har erfarenhet och etablerade arbetssätt för att hantera den grova kriminaliteten. Tyvärr så rekommenderar utredningen att ungdomsfängelser skall införas först 2028. De skulle behöva komma på plats långt tidigare.

Vissa har förfasats över ungdomsfängelser då man anser att unga inte skall straffas utan vårdas. De har en poäng. En 15-åring kan inte hållas ansvarig till samma grad som en vuxen. Men är det något senaste tiden har visat är det att ”vården” på SiS-hemmen nästan är lika med noll.

För både samhällets säkerhet och för de unga så behöver kriminalvården ta över ansvaret. Anstalter med tydliga säkerhetsanordningar, personal med befogenheter och en tydlig struktur är enda sättet de unga kriminella får en chans att bryta en kriminell livsstil.

Både de unga och samhället förtjänar ett system som tar problem på allvar. Då SiS-hemmen endast blir en förvaring som förvärrar så bör kriminalvården få ett utökat ansvar snarast. Ungdomsfängelser är nödvändiga för att stoppa ungas spiral in i grov kriminalitet.

Olof Peterson

Svenska Nyhetsbyrån

Artikeltaggar

Brott, lag och rättFängelseGängkriminalitetGöteborgKriminalitetKriminalvårdKriminalvårdenPolitikSISStatens institutionsstyrelseUtredningarVård