Hoppa till huvudinnehållet

Trädavverkningen i Karlstads centrum fortskrider

Publicerad:
Att träd angrips, får köldskador eller av ålder behöver fällas är vi medborgare av god förståelse för, men varför ersätts de inte med nya vid samma plats? undrar insändarskribenten som får ett svar direkt av Anna Mossberg, enhetschef, Teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun.
Att träd angrips, får köldskador eller av ålder behöver fällas är vi medborgare av god förståelse för, men varför ersätts de inte med nya vid samma plats? undrar insändarskribenten som får ett svar direkt av Anna Mossberg, enhetschef, Teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun. Foto: Anders Lindhe

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Karlstads kommun har höga ambitioner gällande miljö- och naturvärden och har i mitt tycke blivit riktigt bra på detta. Kommunen sparar gräs och anlägger ängsblommor samt förbättrar grönområden. Man tar översvämningshot på allvar och har över lag gott miljötänk.

Men på ett område går det starkt i motsatt riktning - avverkande av våra större centrumnära träd. Att träd angrips, får köldskador eller av ålder behöver fällas är vi medborgare av god förståelse för, men varför ersätts de inte med nya vid samma plats? Ringer man kommunen så nekar de alltid, inget träd har i centrum fällts.

Men efter lite dialog så kommer det alltid fram till att ”jojo” det trädet finns nu nyplanterat i Väse eller Molkom. Den träd-avvecklande målmedvetenheten fortskrider och det råder ingen som helst tvekan att tjänstepersoner löpande lyckas med sin målbild, vi medborgare kan snabbt räkna till ett 20-tal stubbar runt centrumkärnan.

Frågan är om vi medborgare boende i vår stad delar den anti-centrumträd-ambition som kommunen bevisligen uppvisar. Det är alltid en ”slump” att träd fälls vid älvnära fastighetsbyggen. De skall så klart planteras på nytt, men så klart inte där de togs ned eller träd av samma karaktär.

Anders Lindhe

***

SVAR DIREKT: Vi har som mål att öka trädantalet

Vi håller inte med skribentens påstående om att kommunen har som ambition att minska trädbeståndet i centrum och andra områden, tvärt om! Vi har som mål att öka trädantalet och krontäckningen samt att skydda de befintliga träden. I centrum är det extra utmanande då det finns många intressenter och konkurrens om ytorna. Belastningen och slitaget på stadsträd är oerhört hög. I marken ligger mycket ledningsdragande verk att ta hänsyn till och för att bibehålla ett levande centrum måste logistik för både människor och transporter fungera.

Det finns inga beslut om att ett centrumnära träd som tagits ner kompenseras genom att plantera träd i Molkom eller Väse, det måste skribenten missuppfattat i kommunikation med handläggare han varit i kontakt med på kommunen. Om det inte är genomförbart att återplantera ett nytt träd på ursprungsplatsen, exempelvis om en stubbe eller högstubbe måste stå kvar ur biotophänseende eller att det inte finns förutsättningar för ett nytt träd att etablera sig på samma ställe, så planeras återplanteringen in i samma stadsdel.

När det gäller att skydda träd i projekt och byggprocesser följer vi miljöbalken och detaljplaner, det är i motsats till vad skribenten hävdar att träd tas ner slumpmässigt. Våra parkingenjörer och landskapsarkitekter är rådgivande i nya stadsbyggnadsprojekt och jobbar för att träden ska bevaras på bästa sätt oavsett om de är juridiskt skyddade eller inte. Valet av trädsort som återplanteras sker efter analys av olika trädarters egenskaper och vad vi vill att trädet ska leverera för ekosystemtjänster på platsen och i sin helhet. Vi vill också ha en större artbredd för att bygga en robustare grönstruktur som är motståndskraftig för de klimatförändringar vi står inför.

I dagsläget har vi ett angrepp av almsjuka som tyvärr angripit hårt och många almar kommer att få tas bort då de kan utgöra en risk att falla. Återplantering av träd i stadskärnan kommer att göras så snart möjligheten finns men på många ställen behöver växtbäddarna renoveras. Ett sådant jobb är väldigt dyrt och komplicerat. Vi behöver vara säkra på att den investeringen blir långsiktig och därför är vi lite avvaktande till vissa platser då de omfattas av utredningar av eventuell utveckling av stadsrummet.

Kommunen är väldigt överens med skribenten om att vi alla måste vara rädda om och ta hänsyn till våra stadsträd då de är oerhört värdefulla och i många fall svåra att ersätta, speciellt de stora träden som behöver mycket plats för att kunna utvecklas till sin fulla potential.

Anna Mossberg

Enhetschef Teknik- och fastighetsförvaltningen Karlstads kommun

Artikeltaggar

Bostad och byggenDetaljplanerInvesteringarKarlstads kommunMolkomTeknikTeknik och vetenskapUtredningarVäse