Hoppa till huvudinnehållet

Sänkta hushållskostnader är ett självändamål

Publicerad:
Men de ambitioner och behov som driftskostnadernas tjänster söker uppfylla måste också vägas mot hushållens allmänt stigande utgifter, skriver Jonathan Lindgren. Foto: Villaägarnas Riksförbund

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Värmlands kommuner uppvisar stora kontraster, som mellan grannarna Karlstad och Hammarö där totalkostnaden på ett år skiljer cirka 8 000 kronor, skriver Jonathan Lindgren.

Både staten såväl som Värmlands kommuner har inflytande över hushållens vanligaste driftskostnader. Sänkta kostnader bör ses som ett självändamål. Villaägarnas Riksförbund har i en ny rapport sammanställt de vanligaste driftskostnaderna för vatten och avlopp, avfallshantering, elhandel och elnät för svenska villahushåll.

Rapporten visar att den sydsvenska landsbygden är landets dyraste att leva i för villahushåll. Potentiellt kan elhandelskostnaderna i år bli lägre än 2022, men flera driftskostnader i övrigt stiger. Värmlands kommuner uppvisar stora kontraster, som mellan grannarna Karlstad och Hammarö där totalkostnaden på ett år skiljer cirka 8 000 kronor.

Flera av de variabler som undersökts är föremål för stora investeringsbehov. Den gångna månadens regnande har satt våra VA-system under stor press och illustrerat skörheter med stora samhällskonsekvenser när de brister. På liknande sätt har elkrisen åskådliggjort behovet av förstärkta elnät som klarar morgondagen.

Så skriver du en debattartikel

Samhällets grundfunktioner behöver vara starka för att klara sin samtid, investeringar behöver också göras som möter goda ambitioner och målsättningar.

Men de ambitioner och behov som driftskostnadernas tjänster söker uppfylla måste också vägas mot hushållens allmänt stigande utgifter. Hushållen pressas av stigande räntor och inflation. För att hålla nere kostnaderna är det viktigt att söka synergier och samarbeten över kommungränsen. Den gemensamma samhällsbyggnadsnämnden i Bergslagen mellan fyra kommuner med landets lägsta avfallstaxor kan till exempel tjäna till inspiration.

De höga elpriserna är i mångt ett statligt ansvar. En stabil energiproduktion oberoende av väder behöver värnas och förstärkas. Istället för ovissa stöd borde momsen och skatten på el sänkas. Mellan 2021 och 2022 ökade statens intäkter från skatt och moms på el med ungefär 10 miljarder kronor. Det är i grunden orimligt att staten ska tjäna pengar på energikrisen.

Fram till att svenskt och europeiskt fossilberoende kan brytas genom stabil elproduktion är det orimligt att staten ska tjäna grova pengar på en pågående elkris. Därför behöver regeringspartierna leva upp till tidigare vallöften och sänka både energiskatten och momsen. Det finns inget eftersträvansvärt med dyra och svåra tider. Sänkta hushållskostnader har därför ett självändamål.

Jonathan Lindgren

Samhällspolitisk expert, Villaägarnas Riksförbund

Artikeltaggar

BergslagenEkonomiElEnergiEnergiförsörjningHammaröHushållKarlstadPrivatekonomiSkatterVAVärmlands länVillaägarnas Riksförbund