Hoppa till huvudinnehållet

Hamburgarkorset får rondell när regementet byggs

Publicerad:
Korsningen mellan McDonald’s och Burger King kommer att ersättas av en cirkulationsplats för att klara den beräknade trafikökningen till följd av regementsetableringen.
Korsningen mellan McDonald’s och Burger King kommer att ersättas av en cirkulationsplats för att klara den beräknade trafikökningen till följd av regementsetableringen. Foto: Magnus Carlsson

Efter snart ett och ett halvt års arbete närmar sig detaljplanen för Harberget samråd. Den som håller i arbetet är Petra Hallberg Rudsvik och det är utan tvekan den största detaljplanen hon har jobbat med:

– Området är ungefär lika stort som hela Kristinehamns tätort.

Eftersom Försvarsmakten var tydlig med vilka områden man var intresserad av kunde man från kommunens sida snabbt komma igång med detaljplanen, men det är ett omfattande arbete. För Petra Hallberg Rudsvik, som är planarkitekt på Kristinehamns kommun, är det dessutom ett speciellt arbete.

– Det är inte så ofta man arbetar så nära en beställare som dessutom själv är med och tar fram underlaget till en detaljplan. Oftast är det vi på kommunen som får göra allt på egen hand, säger hon.

Samarbetspartnern i det här fallet är Fortifikationsverket, som är försvarets fastighetsägare. Självfallet har personal vid regementet också fått vara med i processen. Inte minst i den inledande workshop man hade inför arbetet.

– Det är militären som vet vilka fordon som ska användas, vilka specifikationer på vägar som behövs. Så det var där vi började, säger Petra Hallberg Rudsvik.

Den stora delen för kommunen har varit just trafiksituationen. Fortifikationsverket har utrett buller, dagvatten, jordmassor, arkeologi, kulturmiljö och liknande.

– Mycket av det där har blivit klart under sommaren, men vi har några saker till i trafikutredningen vi ska titta närmare på, säger Petra Hallberg Rudsvik.

Vi har utgått från sportlovsveckan då göteborgarna ska till fjällen.
Petra Hallberg Rudsvik

Det är dock detaljer som inte ska behöva påverka samrådstiden, utan snarare hur Trafikverket ska hantera ärendet. Främst gäller det infarterna till området.

– Förhoppningsvis kan man klara av det utan att behöva ta fram en ny vägplan.

Hur lång tid skulle en sådan ta?

– En sådan skulle kunna ta flera år, svarar Petra Hallberg Rudsvik.

Förhoppningsvis skulle en vägplan kunna hanteras parallellt under tiden regementet byggs, men det är inget hon kan svara på i nuläget.

Dagens infart till området går via Bodalsvägen och den bedöms vara otillräcklig när regementet blir verklighet. Det kommer att bli andra trafikflöden än vad vi ser i dag.

– Därför föreslår vi att det ska byggas en cirkulationsplats i ”hamburgarkorset”, säger Petra Hallberg Rudsvik.

Där räknar man även med att Max ska etablera sig, utan att de andra restaurangerna tappar kunder. Petra Hallberg Rudsvik förklarar att man har valt att räkna från högsta trafikflödet:

– Vi har utgått från sportlovsveckan då göteborgarna ska till fjällen. Det är då det är mest trafik.

Planarkitekt Petra Hallberg Rudsvik är huvudansvarig detaljplanen på 200 hektar för det nya regementet.
Planarkitekt Petra Hallberg Rudsvik är huvudansvarig detaljplanen på 200 hektar för det nya regementet. Foto: Magnus Carlsson

Förutom en cirkulationsplats vid dagens korsning ska även en ny infart byggas längre söderut på Varnumsleden. Det finns i dag en liten vändplats på Varnumsledens östra sida. Där har man tänkt en infart.

Denna infart ska främst användas för militära fordon. Civila fordon för personal och varutransporter ska använda den norra infarten.

– Men kommer man söderifrån är det förstås tillåtet att välja den södra också, säger Petra Hallberg Rudsvik.

Enligt de skisser som Fortifikationsverket jobbar med kommer vakten och huvudporten till regementet att hamna någonstans mitt emellan de båda infartsvägarna.

De Archerpjäser som regementet ska använda tar en del utrymme i anspråk.
De Archerpjäser som regementet ska använda tar en del utrymme i anspråk. Foto: Magnus Carlsson

Vid den södra infarten kommer det att byggas en fil åt fordon som ska svänga vänster. Däremot bedöms det inte behövas någon avkörningsfil från andra hållet.

Vilken påverkan kommer regementet få på allmänhetens tillträde till området?

– Självklart kommer det att påverkas, men det är bara halva detaljplaneområdet, knappt, som kommer att vara inhägnad för själva regementet.

Den skogsväg som idag går mot Sättrastugan kommer att kapas av regementet, men istället leds den om så att man kan komma på den sydöst om den stängslade delen.

– Sedan är det kanske någon som blir av med sitt svampställe, men det är ju ett stort område, säger Petra Hallberg Rudsvik.

Vad händer inne på området? Är det något som kommunen jobbar med?

– Nej, vi kommer inte att ha några kommunala gator så det är helt upp till Fortverket.

En sak som är viktig med tanke på klimatförändringarna är förmågan att hantera dagvatten och skyfall. När området bebyggs blir det fler hårda ytor där förmågan att absorbera regnvatten minskar.

– Det finns med i beräkningen och åtgärder ska vidtas för att minska vattenflödet från området. Det ska inte få någon påverkan på lägre områden.

När räknar du med att planen är klar för samråd?

– De sista utredningarna ska vara klara i slutet av september så jag tror vi ser en samrådsperiod i november-december, säger Petra Hallberg Rudsvik.

Samrådstiden är satt till tre veckor, men med tanke på planens komplexitet tror hon att det blir svårt att klara den tidsramen.

Någon har valt oss igen och att då får vara med om att möjliggöra det är stort.
Petra Hallberg Rudsvik

Under samrådet kommer man att bjuda in till ett möte där alla intresserade kan delta och ställa frågor. Vid det mötet kommer även representanter för A9 och Fortifikationsverket att delta.

Vilka kan lämna synpunkter?

– Alla kan lämna synpunkter och alla synpunkter ska besvaras. Även om vi kanske bemöter en del i klump. Däremot är det bara sakägare som kan överklaga detaljplanen, det kan vara bra att känna till.

Det här är den första detaljplanen som tas fram för ett regemente, men det är fler kommuner som ska göra det. Kristinehamn går i bräschen, mycket beroende på att övriga återetableringar har valt att nyttja tidigare regementsområden.

Har ni någon dialog med övriga kommuner?

– Ja det har vi. Det är främst med Falun. Det är en fördel att ha en annan kommun att diskutera med. Även om förutsättningarna ser lite olika ut är det ändå många gemensamma frågeställningar där det är bra att få deras syn på lösningar.

Håller ert arbete tidsplanen?

– Ja, det har tagit ungefär den tid vid trodde. Det är en mer omfattande detaljplan än vad vi brukar jobba med. Området är cirka 200 hektar stort. Men det är ett väldigt roligt arbete med många infallsvinklar, säger Petra Hallberg Rudsvik och fortsätter:

– Framför allt är det roligt för att det betyder så mycket för Kristinehamn. Någon har valt oss igen och att då får vara med om att möjliggöra det är stort.

När är detaljplanen klar att antas?

– Jag tror på ett politiskt beslut till sommaren, avslutar Petra Hallberg Rudsvik.

Efter giftlarmet: Här hamnar regementet – bygglov klart för tillfällig placering

Artikeltaggar

A9Bostad och byggenDetaljplanerFörsvarsetableringenFörsvarsmaktenFortifikationsverketKristinehamnKristinehamns kommunTrafikTrafikverketVarnumsleden

Så här jobbar NWT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.