Hoppa till huvudinnehållet

Nytt planförslag inför byggnation i Vitteby: ”Tror vi ska hinna med allt i höst”

Publicerad:
Processen kring byggnation av 17 villatomter i Vitteby går vidare. Ett reviderat förslag till detaljplan för fastigheten har nu ställts ut för granskning.
Processen kring byggnation av 17 villatomter i Vitteby går vidare. Ett reviderat förslag till detaljplan för fastigheten har nu ställts ut för granskning.

Processen kring byggnation av 17 villatomter i Vitteby går vidare. Ett reviderat förslag till detaljplan för fastigheten Vitteby 1:15 har nu ställts ut för granskning. Detta efter beslut i allmänna utskottet.

– Planförslaget ligger på vår hemsida nu och ska ligga ute tre veckor, säger Anders Olsson, utvecklingsledare på Sunne kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av 17 villatomter i form av enbostadshus. Bostadsbebyggelsen kan utgöras av både permanenthus och fritidshus.

Ett första planförslag ställdes ut för granskning hösten 2022. Under granskningen kom 15 yttranden in. Många synpunkter från grannar handlade om att man ifrågasätter exploateringen i sig, man är kritisk mot ökad trafikbelastning längs Vittebyvägen och det föreslagna gemensamma avloppsreningsverket. Därtill har exploatören efterfrågat kommunal VA-anslutning.

Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande. Planförslaget har därefter reviderats och en viktig förändring är att kommunen nu avser att bygga ut kommunalt vatten och avlopp (VA) inom planområdet. Förändringen bedöms som väsentlig och därför har ett reviderat planförslag ställts ut.

– Planförslaget ligger på vår hemsida nu och ska ligga ute tre veckor för granskning. Vi har också gjort utskick till berörda grannar och länsstyrelsen. Efter granskningstiden får vi ta in synpunkter, utvärdera dem och kanske göra någon ytterligare förändring i planförslaget innan det ska antas i nästa steg. Vi tror att vi ska hinna med allt det här under hösten, säger Anders Olsson.

VA-enheten har genomfört en översiktlig projektering och kalkyl för en utbyggnad av kommunalt VA. Området ligger utanför verksamhetsområdet för VA.

– Tanken är att även befintlig bebyggelse ska erbjudas kommunal anslutning, säger Anders Olsson.

Anslutningen bygger på frivillighet. Av 19 tillfrågade hushåll har hittills sju svarat att de önskar kommunalt vatten och avlopp. VA-kalkylen bygger bland annat på intäkter från anslutningsavgifter. Intäktskalkylen bygger på att fler ansluter sig än de som hittills anmält intresse. Erfarenheten är att fler väljer att ansluta sig när nätet faktiskt byggts ut, skriver kommunen i underlaget till allmänna utskottets beslut.

Artikeltaggar

Bostad och byggenByggnationDetaljplanerGranskningarSunneVA

Så här jobbar NWT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.