Hoppa till huvudinnehållet

Motverka att enskilda barn tar skada

Publicerad:
Detta kan bidra eller leda till att barns rätt till utbildning blir inskränkt eller att ett barns tillvaro i skolan blir ohållbar och ohälsosam, skriver Nine Karlsson Norman.
Detta kan bidra eller leda till att barns rätt till utbildning blir inskränkt eller att ett barns tillvaro i skolan blir ohållbar och ohälsosam, skriver Nine Karlsson Norman. Foto: Jessica Gow/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Ett förebyggande och främjande arbete är otroligt viktigt och handlar ytterst om att motverka att något enskilt barn tar skada, skriver Nine Karlsson Norman.

Barns behov och rätt till trygga skolmiljöer är en mycket viktig och aktuell fråga. Bara i augusti har flera debattinlägg handlat om just barns rätt till trygga förhållanden och rätt anpassningar för barnens olika behov och egenskaper. Vi vill därför dela vår bild där vi också ser att skolmiljöer ofta inte är anpassade för barns olika behov.

Hur kan bristerna se ut? Det kan saknas allt från anpassade tydliga scheman, tillräckliga åtgärdsplaner, förberedelser inför olika moment, resurspersoner eller kommunikation mellan skola och föräldrar, med mera. Detta kan bidra eller leda till att barns rätt till utbildning blir inskränkt eller att ett barns tillvaro i skolan blir ohållbar och ohälsosam.

Diskrimineringsombudsmannens (DO) rapport ”Förekomst av diskriminering 2023” bekräftar att barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ofta utsätts för diskriminering i skolan. Den senaste statistiken över anmälningar till DO 2022 visar också att anmälningar om sexuella trakasserier inom skola och högskola ökat de senaste åren och att de flesta anmälningar rör grundskolan.

Så skriver du en debattartikel

Så här får det inte vara och detta ska förstås räcka som argument. Men under barnkonventionens paraply finns också lagar med tydliga regler om skolans skyldigheter att förebygga.

Utöver skyldigheten att ta fram åtgärdsprogram för barn som är i behov av särskilt stöd, som noga ska dokumentera och följa upp stödinsatser och behov, är skolan skyldig att vara aktiv i arbetet för lika rättigheter och möjligheter också på ett övergripande plan.

Skolan ska enligt lag ha ett övergripande aktivt arbete för lika rättigheter och möjligheter för alla elever. Skolan ska genom aktiva åtgärder förebygga diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier i all skolans verksamhet. Denna regel finns i diskrimineringslagen och tjänar syftet att alla barn ska få förutsättningar att ta till sig utbildningen.

Ett förebyggande och främjande arbete är otroligt viktigt och handlar ytterst om att motverka att något enskilt barn tar skada. Därför uppmanar vi på Agera Värmland alla skolor i Värmland att se över sitt arbete med inkluderande skolmiljöer och anpassningar utifrån barnets behov. För lika rättigheter och möjligheter och en trygg skola.

Nine Karlsson Norman

Agera Värmland

Artikeltaggar

Agera VärmlandBarnkonventionenBrott, lag och rättDiskrimineringDiskrimineringsombudsmannenSexuella trakasserierSkolorTrakasserierVärmlands län