Hoppa till huvudinnehållet

Behåll stimulansen för hållbar mobilitet

Publicerad:
Karlstads kommun med Region Värmland ska till år 2026 förlänga Karlstadsstråkets snabbusslinje, skriver Mattias Goldmann.
Karlstads kommun med Region Värmland ska till år 2026 förlänga Karlstadsstråkets snabbusslinje, skriver Mattias Goldmann. Foto: Peter Bäcker

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

I den färdplan för klimatet som nu tas fram vill vi se en tydlig satsning på klimatsmarta investeringar för hållbar mobilitet i hela landet, skriver Mattias Goldmann.

Karlstads kommun med Region Värmland ska till år 2026 förlänga Karlstadsstråkets snabbusslinje, satsa på cykelvänliga arbetsplatser, marknadsföra hållbar mobilitet, ta fram en regional cykelplan och en ny trafikplan för kommunen. Satsningen går på 116 miljoner kronor, varav hälften kommer från staten genom stadsmiljöavtalet.

Detta är angeläget. Snabb kollektivtrafik är centralt i tider då vi efter att ha lämnat pandemin bakom oss får nya resvanor. Att cykelsatsningar kan sker bortom kommungränserna är alltmer angeläget i takt med att alltfler har elcykel som gör det rimligt att cykla längre sträckor i vardagen.

En ny trafikplan kan öppna för nya, innovativa satsningar på hållbar mobilitet. För att insatserna ska nå bortom de redan frälsta måste de marknadsföras ordentligt – en ofta underskattad del av omställningen.

Så skriver du en debattartikel

Allt detta hjälper dessutom Sverige att klara 2030-målet 70 procents minskad klimatpåverkan från transporterna jämfört med år 2010. Det stärker vår konkurrenskraft och minskar risken för böter från EU för att vi bommar deras klimatkrav. Därför är det rimligt att staten medfinansierar insatser som dessa, nu och i framtiden.

Men statliga stadsmiljöavtalen-anslaget nästan halverades i år från 1,45 miljarder kronor till 775 miljoner kronor och sänks år 2024-2025 till 540 miljoner per år för att därefter avskaffas. Klimatklivet, som är centralt för näringslivets omställning, går samma väg. Det sänks år 2025 med 75 procent till en miljard kronor mot drygt fyra miljarder årligen innan dess. Därtill har miljardstödet till kollektivtrafiken tagits bort, och delfinansieringen för stadsbussar på el stryks nu.

Lika illa är det på efterfrågesidan: Regeringen har rivit upp sjupartiöverenskommelsen om färdmedelsneutrala resebidrag. Istället höjs avdraget för arbetsresor med egen bil till 25 kronor per mil och avdraget för drivmedel till 12 kronor, utom för elbilar.

Därtill har regeringen spenderat nästan sju miljarder kronor på att sänka skatten på fossil bensin och diesel, vilket gav 18 respektive 40 öre per liter vid pump. Allt detta gör fossilbilen mer attraktiv på cykelns, kollektivtrafikens och elbilens bekostnad.

Kommunen, dess näringsliv och invånare bör göra gemensam sak med oss i vår uppmaning till regeringen: I den färdplan för klimatet som nu tas fram vill vi se en tydlig satsning på klimatsmarta investeringar för hållbar mobilitet i hela landet.

Mattias Goldmann

2030-sekretariatet

Artikeltaggar

CyklarDieselElbilarEUKarlstadKarlstads kommunKarlstadsbussKarlstadsstråketKlimatKollektivtrafikMattias GoldmannPolitikRegion VärmlandSveriges regeringTrafik