Hoppa till huvudinnehållet

Stötta kurderna i deras kamp för rättvisa

Publicerad:
Kurdisk demonstration i Libanon.
Kurdisk demonstration i Libanon. Foto: Hassan Ammar/AP

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Genom att skapa starka politiska och ekonomiska band med Iran har Sverige legitimerat och stöttat den iranska regimens brutalitet mot det kurdiska folket, skriver Shamm Shamayi Salih.

Under flera decennier har det kurdiska folket i Iran stått inför svåra utmaningar och kränkningar av sina mänskliga rättigheter. Dessvärre har Sverige, som länge har framstått som en förespråkare för mänskliga rättigheter, gång på gång svikit kurderna i deras kamp mot förtryck och för frihet. Sverige har ett moraliskt ansvar att stå upp för kurderna.

Kurderna i Iran har under lång tid utsatts för diskriminering, förtryck och förföljelse. De har inte bara nekats rätten att uttrycka sin kulturella och språkliga identitet, utan de har också drabbats av våld, godtyckliga gripanden och tortyr. Trots att dessa kränkningar är väl dokumenterade och kända för omvärlden har Sverige inte agerat i den utsträckning som krävs för att stoppa dessa övergrepp.

Sverige, som har en stark tradition av att vara en förespråkare för mänskliga rättigheter, kan inte längre blunda för kurdernas lidande. Genom att skapa starka politiska och ekonomiska band med Iran har Sverige legitimerat och stöttat den iranska regimens brutalitet mot det kurdiska folket. Det är dags att erkänna att Sverige har svikit sina egna värderingar och de människor som kämpar för frihet och rättvisa.

Så skriver du en debattartikel

Enligt internationell rätt har alla människor rätt till självbestämmande, vilket inkluderar befolkningar som kämpar för sin kulturella och nationella identitet. Det är därför det svenska agerandet – eller bristen på sådant – gentemot kurderna i Iran är så oacceptabelt. Sverige har inte bara konsekvent undvikit att ta upp denna fråga vid internationella forum och överväga sanktioner mot regimer som kränker kurdernas rättigheter, Sverige har också visat en ovilja att erbjuda asyl och skydd till kurdiska flyktingar som flyr den brutala förföljelsen.

Istället för att vara en aktiv förespråkare för den kurdiska saken har Sverige vid flera tillfällen valt att lägga ekonomiska intressen framför mänskliga rättigheter. Detta är inte bara en förolämpning mot kurderna i Iran, det underminerar också Sveriges trovärdighet som en global förespråkare för demokrati, frihet och mänskliga rättigheter.

Sveriges svek mot kurderna i Iran är oacceptabelt och måste upphöra omedelbart. Det är dags för Sverige att ta ansvar för att stödja kurderna i deras kamp för mänskliga rättigheter och självbestämmande. Genom att påtala kränkningarna mot kurderna, öka det internationella trycket och erbjuda skydd och asyl till kurdiska flyktingar kan Sverige återigen stå upp för sina värderingar och visa att det är en sann förespråkare för mänskliga rättigheter. Kurderna i Iran förtjänar vårt stöd och vår solidaritet. Det är hög tid att Sverige inte längre sviker dem.

Vi kan inte längre acceptera kurdernas lidande. Det är hög tid att vi står upp, fördömer övergreppen mot kurderna och kräver förändring och lösningar på deras problem. Vi måste uppmärksamma deras situation, informera oss själva om konflikten och göra allt vi kan för att stödja och skydda deras rättigheter.

För ingen grupp förtjänar att utstå ett sådant beständigt lidande som kurderna har gjort. Världen behöver reagera med empati och solidaritet och ge dem hopp om en framtid där fred och autonomi en dag kommer att bli deras verkliga verklighet.

Shamm Shamayi Salih

Svensk-kurdisk journalist

Artikeltaggar

IrakIranKränkningarKurdistanLibanonMänskliga rättigheterPolitikRegimerUtrikespolitik