Hoppa till huvudinnehållet

Ilan De Basso: Så bygger vi bort klyftorna mellan fattiga och rika

Publicerad:
EU kan och ska därför inte kompensera medlemsländer för deras lågskattepolitik, skriver Ilan De Basso.
EU kan och ska därför inte kompensera medlemsländer för deras lågskattepolitik, skriver Ilan De Basso. Foto: Socialdemokraterna

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Direkt från Europaparlamentet

EU ska göra sitt och säkerställa att den gemensamma ekonomin stimulerar och stödjer medlemsländerna till att finansiera sin egen välfärd, skriver Ilan De Basso.

Sverige och Europa har sedan efterkrigstiden gjort betydande sociala, ekonomiska och demokratiska framsteg som bidragit till att skapa samhällen präglade av trygghet och stabilitet. Det europeiska samarbetet har gjort Europa till en kontinent vars konkurrenskraft och tillväxt är till stor fördel för medlemsländerna och naturligtvis även Sverige. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra för att bekämpa ojämlikhet.

Trenden över tid är starkt oroväckande – växande ekonomisk ojämlikhet hotar att tillintetgöra våra tidigare framsteg. Den ökande produktiviteten och tillväxten har skapat stora rikedomar som främst gått till de som redan har, istället för att i större utsträckning omfördelas till de som behöver det mest. Tillåts ojämlikheten växa kommer den sakta men säkert slita isär våra samhällen. Det gör ont att erkänna att Sverige är ett av de länder där klyftorna ökar som mest.

De sociala och ekonomiska klyftorna är förödande för samhället. Ojämlikheten cementeras när barn till rika föräldrar får långt bättre chanser till framgång och frihet medan det finns familjer som får kämpa för att ens kunna betala sina räkningar. Klyftorna mellan rika och fattiga har inte bara moraliska och sociala konsekvenser, det påverkar våra samhällsinstitutioner likväl som våra medborgare.

Om tilltron för våra institutioner sviker skapas en grogrund där antidemokratiska rörelser kan växa sig allt starkare. För första gången sedan Berlinmurens fall är demokratin på tillbakagång i Europa. Hotet mot demokratin växer som en konsekvens av ökande ojämlikhet och ekonomisk otrygghet.

Att öka jämlikheten och tryggheten i Europa handlar därför om att sluta gapet mellan de som har och de som inte har. Samhället måste rustas mot ojämlikhet.

Att rusta samhället innebär att investera i välfärd, utbildning och omställning. För att lyckas med detta krävs omfattande insatser från alla medlemsländer i Europa. Det kräver en robust välfärd och progressiv skattepolitik, något som definitivt inte är självklart i alla medlemsländer.

EU kan och ska därför inte kompensera medlemsländer för deras lågskattepolitik. EU ska göra sitt och säkerställa att den gemensamma ekonomin stimulerar och stödjer medlemsländerna till att finansiera sin egen välfärd. Då kan vi på riktigt ta itu med ojämlikheten på kontinenten.

Det är i modern tid som klyftorna har ökat mest, men det finns inget modernt med ökande ojämlikhet. Med progressiv beskattning och sociala reformer kan vi minska klyftan mellan rika och fattiga och bygga mer hållbara, rättvisa samhällen. Det kommer ytterst att stärka vår konkurrenskraft. Om vi ska lyckas krävs det politisk vilja, engagemang från samhällets olika aktörer och en tro på att vi kan skapa en framtid där alla har lika möjligheter till social och ekonomisk trygghet. Det är så vi bygger Sverige och Europa starkare!

Ilan De Basso

Europaparlamentariker (S)

Artikeltaggar

BerlinmurenDemokratiEUEuropaEuropaparlamentetPolitikSkatterSocialdemokraternaSverigeTillväxtVälfärd