Hoppa till huvudinnehållet

Utbildningsförakt i Filipstad

Publicerad:
Utbildningar med goda resultat, både sett till pedagogiskt innehåll och ekonomi, läggs ner i Filipstad skriver insändarskribenten. (Bild från ett annat sammanhang)
Utbildningar med goda resultat, både sett till pedagogiskt innehåll och ekonomi, läggs ner i Filipstad skriver insändarskribenten. (Bild från ett annat sammanhang) Foto: Roald, Berit

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Jag tänker utfärda ett påstående nu i form av följande: Filipstad är kommunen som föraktar utbildning. Jag tänker nu ge belägg för varför ett sådant påstående är rättfärdigat. Här är några faktum till att börja med.

Vuxenutbildningen i Filipstad har de senaste åren gått med ekonomiskt överskott, främst som ett resultat av statsbidrag och försäljning av utbildning till andra kommuner. Detta konstateras av kommunens årsredovisningar.

Resultaten på SFI är högre än i jämförbara kommuner. Detta framgår av KPMG:s revisionsrapport 2021 ”Granskning av arbetet med att få nyanlända självförsörjande”

Resultaten på yrkesutbildningar som kockutbildningen och målbiträdesutbildningen har de senaste åren varit extremt höga, då andelen elever som når minst ett godkänt resultat har pendlat mellan cirka 90 och 100 procent de senaste åren. Detta framgår av Komvux kvalitetsredovisningar.

Trots detta inleddes en utredning i Filipstad i syfte att ”avveckla den kommunala Vuxenutbildningen”. När denna utredning var klar så framgick att ett antal förslag lades fram angående vad som i princip skulle ta den nuvarande verksamhetens plats, och det framstod också att det inte fanns några analyser i denna utredning om varför dessa förslag skulle vara bättre än nuvarande.

Filipstad har i stället gjort tvärtom och valt att lägga ned flera yrkesutbildningar, vilket betyder att kraftigt skuldsatta Filipstad säger nej till statsbidragspengar.
Legitimerad behörig lärare som just blivit utsparkad från Filipstad

Kritik som riktades mot allt detta viftades bort med korta påståenden som att ”kritiken är obefogad” som kommunstyrelsens ordförande Christer Olsson sa i Filipstadstidningen 11 april och att ”vi ska sluta göra fel saker”, som kommundirektör Hannes Fellsman sa i Kommunfullmäktige 16 maj.

Utöver dessa korta påståenden som man inte belägger så har det farits med osanningar i media och i Kommunfullmäktige om ”dåliga resultat” med mera. I utredningen man genomförde så skrevs att det huvudsakliga syftet med en avveckling var att göra en besparing av kommunala medel, men som sagt så har Vuxenutbildningen gått med överskott.

SVT rapporterade nyligen om att Karlskoga får 16 miljoner i statsbidrag för uppstart av nya yrkesutbildningar. Filipstad har i stället gjort tvärtom och valt att lägga ned flera yrkesutbildningar, vilket betyder att kraftigt skuldsatta Filipstad säger nej till statsbidragspengar.

Detta är bara en kort sammanfattning av det vansinne som har försiggått i kommunen i detta ärende. Frågan är ifall det är inkompetens eller dolda motiv som ligger bakom. Givet hur uppenbart vansinnigt allt detta är så kan jag själv inte dra någon annan slutsats än att det råder ett stort förakt mot utbildning i Filipstad.

Legitimerad behörig lärare som just blivit utsparkad från Filipstad

Artikeltaggar

Filipstads kommunSkola och utbildning