Hoppa till huvudinnehållet

Fler anställda och högre omsättning med enklare regler

Publicerad:
Väldigt många företag skulle alltså kunna gå bättre och anställa fler med enklare och effektivare regler, skriver Andrea Femrell.
Väldigt många företag skulle alltså kunna gå bättre och anställa fler med enklare och effektivare regler, skriver Andrea Femrell. Foto: NNR

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Dessa företag skulle haft en genomsnittlig ökning av antalet anställda med fyra personer per företag mätt som medianen om regelbördan varit lättare, skriver Andrea Femrell.

Sommaren innebär ledighet för många, men långt ifrån för alla. En grupp som väldigt sällan kan ta semester är Sveriges alla företagare som kämpar året runt med sin verksamhet, tyvärr ofta i motvind. För inte blir det lättare att driva företag av den ständigt växande djungel av krångliga och otidsenliga regler som tar tid, energi och pengar från verksamheten.

Trots att politiker från vänster till höger gärna pratar om hur viktigt det är med regelförbättring och bra villkor för företag, och trots att de faktiskt verkar ganska överens i just den frågan, är det hittills väldigt lite som faktiskt blivit bättre. Snarare tvärtom.

Näringslivets Regelnämnd (NNR), som är det samlade näringslivets företrädare i regelförbättringsfrågor, har under många år följt hur företagen upplever regelbördan. Detta bland annat genom en återkommande opinionsundersökning genomförd av Skop där företagen tillfrågas om de upplever att det blivit enklare eller krångligare att följa statliga regler jämfört med året innan.

Så skriver du en debattartikel

I den senaste undersökningen, utförd under våren, svarade hela 84 procent att de upplevde en oförändrad hög regelbörda. Tolv procent tyckte att det blivit lite eller mycket krångligare, vilket är sex gånger fler än de två procent som tyckte det blivit lite enklare. Andelen som tyckte det blivit mycket enklare var inte mätbar.

Nytt för i år är att vi också frågat om företagens expansion hindrats eller försvårats på grund av olika regelverks utformning och tillämpning. Resultatet är nedslående. Vart fjärde företag (24 procent) uppger att deras expansion har hindrats eller försvårats på grund av reglers utformning och tillämpning. Dessa företag skulle haft en genomsnittlig ökning av antalet anställda med fyra personer per företag mätt som medianen om regelbördan varit lättare, något fler för större företag och något färre för mindre. Den genomsnittliga omsättningsökningen skulle ha varit 30 procent.

Väldigt många företag skulle alltså kunna gå bättre och anställa fler med enklare och effektivare regler. Det skulle vara positivt för det enskilda företaget, men också för alla de som skulle kunna få ett nytt jobb och för kommunerna och regionerna där företagen är verksamma. Ja, för hela Sverige som skulle kunna få en starkare ekonomi och ökad konkurrenskraft.

Ska regeringen hinna få någonting gjort på regelområdet under mandatperioden är det nu besluten måste tas. Företagen och Sveriges konkurrenskraft kan inte vänta.

Andrea Femrell

Vd för Näringslivets Regelnämnd NNR

Artikeltaggar

ArbetsmarknadEkonomiExpansionFöretagandeNäringslivNNROmsättningPolitikSkop