Hoppa till huvudinnehållet

Brev till ledarsidan: Polisförbundet motarbetar inte lönespridning

Publicerad:
NWT Ledarredaktion
henrik.l.barva@nwt.se
Polisförbundet motarbetar inte lönespridning men vi anser att lönen ska sättas på saklig grund, vara individuell och kunna differentieras, skriver Katharina von Sydow.
Polisförbundet motarbetar inte lönespridning men vi anser att lönen ska sättas på saklig grund, vara individuell och kunna differentieras, skriver Katharina von Sydow. Foto: Tim Aro/TT

Detta är en ledarartikel som uttrycker Nya Wermlands-Tidningens politiska linje. NWTs politiska etikett är konservativ.

Svar till ledare (NWT 22/7).

Ledaren tar upp den mycket viktiga frågan om styrning av Polisen. Dock är flera av utgångspunkterna som berör Polisförbundets förhållningssätt felaktiga.

Polisförbundet driver sedan länge på för att det ska bli fler poliser i Sverige bland annat för att bemanningen på lokalpolisområdena ska kunna öka och få till följd att utredningsbara ärenden inte ska behöva läggas på hög på grund av resursbrist. Jämfört med polistätheten i EU ligger vi långt efter.

Den som antas till någon av polisutbildningarna får redan vid ansökan till utbildningen söka och acceptera, eller inte acceptera, en geografisk placering efter godkänd utbildning. Ett krav som drivits av Polisförbundet för att kunna attrahera fler sökande till yrket.

Det är inte rimligt att exempelvis en småbarnsförälder kan placeras långt från den plats där man är socialt rotad, åtminstone inte om man menar allvar med att attrahera sökande med större livserfarenhet till polisyrket. Att det sedan kan hända saker i livet under en cirka 2,5 års utbildning förklarar varför man ändå kan ha behov av att önska andra placeringar vilket inte är något stort problem för en myndighet med drygt 22 000 poliser.

Polisförbundet motarbetar inte lönespridning men vi anser att lönen ska sättas på saklig grund, vara individuell och kunna differentieras vilket går utmärkt att kombinera med en mer generell lönesättning främst för de med kort tid i yrket.

Polisförbundet har inte gått med på kostnadstillägg i den form som nu finns i exempelvis polisregion Stockholm eftersom vi, tvärtemot ledarens påstående, anser att det som beskrivs som ”efterfrågebaserade skillnader” i form av lön hade varit en bättre lösning.

Polisförbundet har ett tydligt lönepolitiskt program som finns publicerat på webben och är tillgängligt för alla.

Katharina von Sydow

Förbundsordförande, Polisförbundet

NWT svarar: Vi instämmer med Polisförbundet att systemet för aspirantplacering har blivit bättre. Däremot innebär det ändå betydligt mindre frihet än i de flesta andra branscher. Makten ligger fortfarande huvudsakligen hos arbetsgivaren, vilket kan förklara det oväntat stora intresset för den senaste flyttlådan (2021) där ändå 40 procent av sökande inte fick sin önskade omplacering.

Rörande lönespridningen syftade vi på geografiska skillnader, vilket borde ha framgått tydligare. Av det lönepolitiska programmet framgår att man vill se ”nationellt lika lönekriterier” ”utifrån sakliga grunder”. Vi har svårt att tolka detta annat än som att samma tjänst med likvärdiga sökande bör få samma lön i alla delar av landet. Särskilt då kostnadstillägg, som vi felaktigt hade uppfattat att Polisförbundet inte längre motsatte sig, tycks vara en sådan saklig grund.

Det skulle glädja oss om det är en feltolkning och Polisförbundet också verkar för att ge marknadsmekanismerna en större plats i lönebildningen.

NWT:s politiska redaktion

Artikeltaggar

ArbeteArbetsgivareBemanningEUKatharina von SydowLönerPolisenPolisförbundetStockholmUtbildning