Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Skog i olika åldrar har ett värde

Publicerad:
NWT Debattredaktion
debatt@nwt.se
Jag ser stor glädje i en lyckad plantering som visar att vi brukar skogen utan att förbruka den för framtiden, skriver Lars Ullén.
Jag ser stor glädje i en lyckad plantering som visar att vi brukar skogen utan att förbruka den för framtiden, skriver Lars Ullén. Foto: Johan Gunséus / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Jag jagar, plockar bär och svamp och ibland är jag bara i skogen men framför allt, jag brukar den! Jag planterar skog, jag gallrar och sköter den och jag avverkar, skriver Lars Ullén.

Svar till Bo Thorsander (NWT 14/7).

Tänk hur olika man kan se på en skog. För den ene är det en kuliss runt en sommarstuga några veckor per år som inte får ändras genom åren utan idylliseras till tider då skolbarnen fick ta sig fram till skolan på mörka skogsstigar utan möjlighet till skolskjuts.

För den andre är skogen en del av livet där skogens olika värden kan tas till vara samtidigt. Jag hör till den typen. Jag är skogsägare om än i liten omfattning och jag använder skogen på många sätt. Jag jagar, plockar bär och svamp och ibland är jag bara i skogen men framför allt, jag brukar den! Jag planterar skog, jag gallrar och sköter den och jag avverkar.

För att kunna göra det är det viktigt att det finns skog i alla åldrar och för mig är det först då som skogen blir som mest intressant. Skogens olika åldrar har alla sina egna värden för mig. Till och med ett hygge är många gånger intressant för där kan man se terrängen hur den verkligen ser ut och bara vid ett tillfälle under en omloppstid på 70-80 år.

Så skriver du en debattartikel

Jag ser stor glädje i en lyckad plantering som visar att vi brukar skogen utan att förbruka den för framtiden. Att gå in i den där täta ungskogen, som du verkar vara rädd för, gör jag gärna. Där finns ofta svampen och har man röjsågen med sig så skänker det stor tillfredsställelse att röja fram ett bestånd av träd som man vill ha. Hur det ska se ut varierar från tid till annan och där kommer skogsägarens kunskap och intresse att avgöra vad som blir framtidens skog.

Den ”trollskog” du skriver om som ett ideal som kuliss till stugan är förmodligen också en planterad skog i slutet av sin livscirkel och den är naturligtvis trevlig att befinna sig i. Jag tycker dock att det är värt att påpeka att all skog inte har sett ut så långt tillbaka i tiden.

Bränder har härjat, i vissa områden skövlades skogen redan på 1700-talet för kolproduktion. Dessutom sågs skogen som inte särskilt skyddsvärd förrän på 1800-talet då den började delas in på markägare i samband med skiftesreformen. Innan dess var det bara en plats där man tog råvaror till hus- och vägbyggen i den utsträckning det behövdes.

Jag tycker din artikel tyvärr visar på hur naivt många ser på dagens skogsbruk. Det som populärt nu kallas kontinuitetsavverkning är givetvis genomförbart i vissa skogar och på en viss storlek av skogarna. Men konsekvensen totalt sett av att man minskar omsättningshastigheten i skogen ska betalas och är dagens konsumenter beredda på den kostnadsökning detta innebär? Och kan vi exportera trävaror till de priser som då blir gällande?

Jag vet inte och jag litar inte blint på alla experter som ”vet” hur effekterna blir. Har man som jag åtminstone 50 års erfarenhet av hur experternas råd och rekommendationer har svängt så är man ganska skeptisk inte minst till att återinföra tekniker som tidigare visat sig ogörliga.

Till sist tycker jag att det är intressant att du illustrerar din text där du befarar att stigarna i skogen försvinner vid avverkning med en bild där en grupp människor går på, just det, en stig på ett hygge och där det tydligt syns hur utkörningen av virket skett på ett förstärkt spår bredvid densamma. Det är precis så som skogsentreprenörer ska göra och det ingår i den certifiering dessa måste genomgå för att få vara verksamma i stora delar av våra skogar.

Mitt råd till dig är att du ska lära dig att se värdet i alla skogar och kanske lite bättre förstå varför det ser ut som det gör. Visst ska vi kunna samsas i skogar som lever och brukas utan att det ska behöva skapas en mängd onödiga reservat och bestämmelser som inkräktar på skogsägarnas rätt att själva utveckla sin skog.

Lars Ullén

Deje

Artikeltaggar

DejeDjur och naturSkogSkogsbrukSvampar