Hoppa till huvudinnehållet

Sverigedemokraterna – en dagslända?

Publicerad:
SD:s kortsiktiga politik visar man att man inte räknar med att ha ett politiskt inflytande så länge inom svenska politik. På bilden syns partiledaren Jimmie Åkesson (SD).
SD:s kortsiktiga politik visar man att man inte räknar med att ha ett politiskt inflytande så länge inom svenska politik. På bilden syns partiledaren Jimmie Åkesson (SD). Foto: Fredrik Persson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

En politiker ska handskas med dagens problem, men lika viktigt är att blicka framåt. De kortsiktiga lösningarna måste ha ett långsiktigt perspektiv. Regeringen är så förtjusta i att regera att de låter SD bestämma den förda politiken.

SD är unika. De har endast ett perspektiv framåt som är en mandatperiod och knappt det. De bryr sig inte om vad som händer långsiktigt med den politik de förespråkar och regeringen följer snällt med.

Några tydliga områden, som är exempel på SD:s brist på långsiktighet:

• Reduktionsplikten

• Vindkraften

• Integrationen

• Myndighetschefer

• Universitets- och högskolestyrelser

Reduktionsplikten: SD driver frågan att inblandningen av förnyelsebara drivmedel i bensin och diesel ska minskas och helst bli noll procent. Detta innebar ökande växthusgasutsläpp och minskar Sveriges möjligheter att nå klimatmålen - mer kvar i plånboken men på bekostnad av en större klimatpåverkan. Billigare drivmedel var ett vallöfte från SD men åtgärden har en försumbar effekt på drivmedelspriserna.

Vindkraft: SD anser att klimatåtgärderna i Sverige är felprioriteringar och att SD kommer göra vad de kan för att stoppa utbyggnad av ny vindkraft, samt riva redan byggda. Alla prognoser pekar på att vårt behov av fossilfri energi kommer att öka kraftigt som följd av olika nya tekniska industriella processer för att minska klimatpåverkan. Näringslivet efterlyser mer och billig förnyelsebar energi.

Integrationen: SD vill kraftigt minska invandringen och vill även stimulera återvandringen. På många områden har vi redan idag en arbetskrafts- och kompetensbrist och denna kommer att öka succesivt. Utan invandring skulle hälso- och sjukvården och äldreomsorgen kollapsa och exempelvis buss- och taxitrafiken fungera mycket sämre. Och vem vill inte ha en pizza då och då.

Den misslyckade integrationen tas som anledning till en minskad invandringen, men lösningen är inte att minska invandringen utan förbättra integrationen. Är det rimligt att de flyktingar som kommer till vårt land ska få lida för att vi inte kan fixa integrationen?

Myndighetschefer: De statliga myndigheterna får ett årligt anslag samt ett uppdrag i ett Regleringsbrev. Men SD vill byta ut en del generaldirektörer eftersom dessa myndigheter inte agerar i enlighet med SD:s önskemål, det vill säga en politisering av våra myndigheter.

Universitets- och högskolestyrelser: SD (och regeringen) vill politisera ledamotskapen i universitets- och högskolestyrelser. Mandattiden ska minska från 36 till 17 månader.

Om något i vår tillvaro är långsiktigt så är det den akademiska världen. Att bygga upp en högkvalitativ forskning och utbildning handlar om flera årtionden. Den akademiska forskningen måste stå fri att granska samhället utan politiska påtryckningar.

Enligt Högskolelagen 5 §: Högskolorna ska i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

Förväntningarna och kraven på dagens universitet är höga och får inte vara föremål för politiska nycker.

Universitetens och högskolornas uppdrag:

• Ska frambringa och förmedla ny kunskap,

• Vara motorer i en regional och nationell ekonomi,

• Tjäna som kritiska instanser,

• Vara forum för nytänkande.

SD:s kortsiktiga politik visar man att man inte räknar med att ha ett politiskt inflytande så länge inom svenska politik. Partiet verkar anse att det gäller att tömma sin bucket list så fort som möjligt.

Lars-Arne Sjöberg

Artikeltaggar

HögskolorIntegrationPolitikSkola och utbildningSverigedemokraternaUniversitet