Hoppa till huvudinnehållet

Kooperativt företagande är en viktig del av Sveriges beredskap

Publicerad:
De medlemmar som äger de kooperativa företagen är lantbrukare, skogsägare, konsumenter, boende och försäkringstagare över hela landet, skriver Anna Karin Hatt och Anders Dahlquist-Sjöberg.
De medlemmar som äger de kooperativa företagen är lantbrukare, skogsägare, konsumenter, boende och försäkringstagare över hela landet, skriver Anna Karin Hatt och Anders Dahlquist-Sjöberg. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

En hög andel starka, inhemska företag med långsiktiga åtaganden i landet ökar Sveriges stabilitet och motståndskraft, skriver Anna Karin Hatt och Anders Dahlquist-Sjöberg.

Sveriges motståndskraft och beredskap i kris och krig är högaktuella frågor. Men debatten missar ofta en viktig del – nämligen det svenska näringslivet och hur det ägs i dag. Hur näringslivet ser ut spelar nämligen roll.

Utländska investeringar i nationellt samhällsviktig verksamhet kan utgöra en risk och regeringen föreslår nu ett regelverk som ska granska sådana investeringar. Det är bra. Men diskussionen borde breddas och även lyfta värdet i att Sverige har en hög andel företag vars ägare är väl förankrade i landet. En hög andel starka, inhemska företag med långsiktiga åtaganden i landet ökar Sveriges stabilitet och motståndskraft.

En god beredskap förutsätter ett motståndskraftigt och hållbart näringsliv som bidrar till att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Ett mer långsiktigt företagande, som ser längre än till nästa kvartalsrapport, gör oss bättre rustade som land.

Så skriver du en debattartikel

Här kan vi konstatera att de kooperativa företagen, det vill säga företag som ägs av sina medlemmar, är stabila och ansvarstagande med ägare som bokstavligen har fötterna på jorden. De medlemmar som äger de kooperativa företagen är lantbrukare, skogsägare, konsumenter, boende och försäkringstagare över hela landet.

Internationell forskning visar också att kooperativa och ömsesidiga företag är mer stabila och klarar ekonomiska kriser bättre än andra företag. Redan i dag utgör de kooperativa företagen en stor och viktig del av det svenska näringslivet, med en årlig omsättning på över 500 miljarder kronor och närmare 100 000 anställda.

Kooperativa och ömsesidiga företag ger ekonomisk och social nytta både för sina medlemmar och samhället, och finns inom en rad samhällsviktiga branscher som till exempel livsmedelsproduktion, dagligvaruhandel, begravningsväsende och boende.

Vi uppmanar Sveriges politiker och beslutsfattare att även se på frågor som rör ägandet av näringslivet ur ett beredskapsperspektiv. Att skapa gynnsamma villkor för Sveriges kooperativa och ömsesidigt ägda företag är att förbättra Sveriges beredskap och minska samhällets sårbarhet.

Anna-Karin Hatt

Ordförande för Svensk Kooperation samt vd och koncernchef för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

Anders Dahlquist-Sjöberg

Vice ordförande för Svensk Kooperation samt vice vd för KF

Artikeltaggar

Anna-Karin HattBeredskapFöretagandeKonsumentKooperativKooperativa förbundetLRFNäringslivSvensk Kooperation