Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Spridda felaktigheter om vindkraften

Publicerad:
NWT Debattredaktion
debatt@nwt.se
Ett tillståndsgivet projekt har ett betydande marknadsvärde, skriver Hanne Buhrkall-Nilsson, Madeleine Staaf Kura och Torbjörn Sjödin.
Ett tillståndsgivet projekt har ett betydande marknadsvärde, skriver Hanne Buhrkall-Nilsson, Madeleine Staaf Kura och Torbjörn Sjödin. Foto: Johan Nilsson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Med genomsnittliga besluts- och ledtider kan ett vindkraftsprojekt som initieras i dag förväntas vara färdigbyggt och driftsatt först efter 2035, skriver Hanne Buhrkall-Nilsson, Madeleine Staaf Kura och Torbjörn Sjödin.

Svar till Daniel Badman (NWT 12/6).

Daniel Badman, vd för Svensk Vindenergi, lyfter fram det faktum att det i vindkraftsdebatten förekommer ”osanningar om vindkraften och dess påverkan. Låt oss här bemöta några vanliga felaktigheter som cirkulerar i debattartiklar och på sociala medier.

Svensk Vindenergi åberopar frekvent ”fakta och vetenskap” som underlag för sina påståenden. Svensk Vindenergi har emellertid förnekat att lobbyorganisationen är ”beställare av vetenskaplig forskning”. Ett av de ”forskningsresultat” som Svensk Vindenergi finansierat var ÅF-utredningen ”Vindkraft i sikte” från 2010. Slutsatsen i den studien var:

”Sammantaget är slutsatsen från denna studie att det med de olika metoder och dataunderlag som använts i denna studie inte går att fastställa något entydigt samband mellan nya vindkraftsetableringar och prisutvecklingen på närliggande fastigheter. Detta trots flera olika angreppssätt. Eftersom studien gjorts med begränsade resurser och med ett begränsat djup i statistikunderlaget är det angeläget att studera frågan vidare."

Så skriver du en debattartikel

Denna studie resulterade i en myt, skickligt framodlad av Svensk Vindenergi, nämligen myten att ”En vindkraftsetablering påverkar inte värdet på näraliggande fastigheter”.

Den myten har möjliggjort etablering av landbaserad vindkraft under drygt tio år. Den myten har nu havererat. Det finns i dag vetenskaplig forskning som påvisar hur verkligheten ser ut, en verklighet som Incitamentsutredningen (SOU 2023:18) har försökt förhålla sig till. Noterbart är att Svensk Vindenergi inte bidragit till den forskning som visar hur det faktiskt förhåller sig, trots att ÅF-studien framhöll det angelägna i att studera frågan vidare.

En annan myt som Svensk Vindenergi odlar är att det går snabbt att bygga ny vindkraft, en myt som artikelförfattarna underbygger med påståendet: ”Elektrifieringen i industri- och transportsektorerna gör att elanvändningen kan dubbleras till år 2035”. Det må så vara att det finns risk för elbrist redan 2035. Men hur ska vindindustrin kunna avhjälpa den saken?

Enligt regeringen (Dir 2022:27) kan ”Ledtiden från utredning till byggfas beräknas till 9–11 år för landbaserad vindkraft och till 10–12 år för havsbaserad vindkraft”. Till detta kommer ”byggfas” som i tillståndsbeslutet brukar bestämmas till mellan fem och tio år. Med genomsnittliga besluts- och ledtider kan ett vindkraftsprojekt som initieras i dag förväntas vara färdigbyggt och driftsatt först efter 2035.

För Svensk Vindenergi handlar det nog inte om ”att bidra till industrins konkurrenskraft, klimatomställning och arbetstillfällen i Sverige”. Ett tillståndsgivet projekt har ett betydande marknadsvärde. En av de stora aktörerna på marknaden OX2 sålde för några veckor sedan 49 procent av tre svenska havsbaserade projekt till en investerare för närmare 500 miljoner kronor. Att påstå att samhällsintresset är det överordnade målet och att inte nämna vinstintresset är ett annat sätt att odla en myt.

Hanne Buhrkall-Nilsson

Madeleine Staaf Kura

Torbjörn Sjödin

Artikeltaggar

ElproduktionEnergiMiljöOX2Svensk VindenergiVindkraftÅF