Hoppa till huvudinnehållet

Länsstyrelsen ”sänkte” badbryggan på Bomstadbaden - gör om, gör rätt!

Publicerad:
Tvärtemot länsstyrelsens beslut innebär syftet med badbryggan, dess placering och dess användningssätt att den väl uppfyller kraven enligt Miljöbalken, skriver insändarskribenten.
Tvärtemot länsstyrelsens beslut innebär syftet med badbryggan, dess placering och dess användningssätt att den väl uppfyller kraven enligt Miljöbalken, skriver insändarskribenten. Foto: ILLUSTRATION: BOMSTADBADEN CAMPING

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Inför sommarsäsongen ”sänkte” länsstyrelsen den flytande badbryggan på Bomstadbaden genom att man upphävde kommunens beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen tyckte att bryggan påverkade bottnen och påstod att själva bryggan skulle privatisera vattenområdet och stänga ute den breda allmänheten.

Sägas kan att det är fråga om en cirka 100 meter lång plastbadbrygga för de badande utan landfäste och som ska ligga i Vänern endast cirka månader per år. Det när ingen fast brygga som ligger i Vänern hela året. För stranden och viken som av många kallas ”Värmlands Riviera” har allemansrätten alltid gällt och gäller givetvis även fullt ut idag. Det finns inte och har heller aldrig funnits någon ambition från campingen att privatisera stranden och vattenområdet. Tvärtom vill Bomstadbaden ha så många besökande som möjligt oavsett om det är campinggäster eller den breda allmänheten. Som det är idag har den breda besökande allmänheten och det rörliga friluftslivet tillgång till duschar, p-platser och fri tillgång till toaletter. Campingen ombesörjer dessutom renhållningen av stranden och ser till att allt är snyggt, säkert och prydligt för den besökande allmänheten.

Alltsedan campingen startade på 1920-talet har den breda allmänheten och det rörliga friluftslivet känt till att man har allemansrättsligt obegränsat tillträde sandstranden och viken och att man fritt kan röra sig i vattenområdet. Det har för allmänheten exempelvis ordnats badbussar och särskilda badbussar för barn ut till Bomstad och så vidare. ”Blir det fint väder åker vi ut till Bomstad och badar” är ett begrepp.

Stranden är väldigt långgrund. Syftet med badbryggan är att de badande lättare ska kunna nå lite djupare vatten. Bryggan ökar dessutom säkerheten för de badande då det blir lättare och går snabbare att livrädda någon om det skulle inträffa drunkningstillbud längre ute i viken.

Länsstyrelsens har lättvindigt grundat sitt avslagsbeslut att ”sänka” badbryggan med slentrianmässiga standardmotiveringar utan att ta hänsyn till de faktiska förhållandena. Tvärtemot länsstyrelsens beslut innebär syftet med badbryggan, dess placering och dess användningssätt att den väl uppfyller kraven enligt Miljöbalken för att meddela strandskyddsdispens. För att: Bryggan är inte permanent utan ligger i cirka fyra månader per år. Bryggan påverkar bottenmiljön minimalt:

– Bryggan saknar landfäste.

– Bryggan är till för att öka tillgängligheten för alla badande.

– Bryggan ökar säkerheten för de badande.

– Bryggan innebär ingen ”privatisering” om man tar hänsyn till de faktiska förhållandena.

För övrigt kan det konstateras att det finns ett stort antal liknande säsongsmässiga badbryggor både på campingplatser och andra badplatser på Västkusten och Ostkusten.

Länsstyrelsen i Värmland, gör om och gör rätt!

Ulf Björkman

jurist och före detta kanslichef för en kommun i Bohuslän

Artikeltaggar

BadanläggningarBadplatserBeslutBomstadBomstadbadenCampingFritid och livsstilVänernVärmlands län