Hoppa till huvudinnehållet

Bakgrunden till affären om industrifastigheten

Publicerad:
Det finns nu två intresserade köpare av fastigheten, skriver Mats Broberg, Susanne Sätterlund och Roland Jonsson.
Det finns nu två intresserade köpare av fastigheten, skriver Mats Broberg, Susanne Sätterlund och Roland Jonsson. Foto: NWT arkivbild

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

En bakgrundskontroll av företrädarna hade varit bra innan ärendet lyftes till fullmäktige. En återremiss av ärendet kan inte vara orsaken till att företaget drar sig ur, skriver Mats Broberg, Susanne Sätterlund och Roland Jonsson.

Många turer i affären om industrifastigheten i Sysslebäck och många osakliga påhopp på oppositionen har förekommit i frågan. Vi kan börja med att en lokal företagare, väl etablerad med stort behov av lokaler för att kunna utveckla sitt företag i december, blir lovad av kommunens fastighetschef att få köpa lokalen för 2,4 miljoner kronor.

Han får även ett hyresavtal där kommunen skall hyra 500 kvadratmeter av lokalen och 400 kvadratmeter i tält samt asfalterade ytor till en årshyra på 330 000 kronor fram till 2026. Detta avtal presenterades i ett utkast den 24 januari 2023. Företagaren får efter att han har detta avtal i sin hand klart med lån i bank och är i början av februari beredd att skriva avtal omköp av fastigheten. Den 20 februari får han besked att fastighetschefen skall visa fastigheten för en annan intressent, men han behöver inte vara orolig för han har löfte om att få köpa fastigheten.

Den 26 februari får företagaren besked om att kommunen fått ett nytt anbud på 2,6 miljoner och att fastigheten nu skall läggas ut till en mäklare för försäljning. Naturligtvis känner sig företagaren besviken på kommunens hantering och skriver till kommunchefen, kommunalrådet, näringslivschefen och undrar varför kommunen inte håller vad de lovat.

Så skriver du en debattartikel

Näringslivschefen beklagar vad som skett och lovar att försöka hjälpa honom att få igenom affären men återkommer även hon med samma besked om budgivning via mäklare. Svaret är kort: Välkommen att lägga bud hos mäklaren. Det finns nu två intresserade köpare av fastigheten. Det lokala företaget som blivit lovad att köpa fastigheten för 2,4 miljoner lägger nu ett bud till mäklaren på detta belopp. Det externa företaget lägger ett bud på 2,6 miljoner.

Kommunen har nu två valmöjligheter. Antingen att sälja till det etablerade lokala företaget för utlovade 2,4 miljoner eller till det för kommunen okända företaget för 2,6 miljoner. Man väljer det sistnämnda alternativet, lockad av utlovade nya arbetstillfällen.

Det lokala företaget hade redan klart med finansiering via sin bank och stod i begrepp att utveckla verksamheten. När kommunens styrande valde att sälja till det andra företaget tvingades det lokala företaget att se sig om efter andra lokaler.

På vilka grunder lade Multiloader Scandinavia sitt bud? Hade de som utgångsbud samma löfte om att kommunen skulle hyra för 330 000 kronor? Då fastigheten hamnar hos mäklaren finns ingenting med i prospektet om ett avtal om att hyra för 330 000 kronor. Mäklaren har skrivit ett avtal med Multiloader som bygger på att kommunfullmäktige skall godkänna försäljningen senast 30 oktober 2023 med tillträde senast 31 december 2023.

Lokalernas driftkostnader har av kommunalrådet uppgetts vara 1 miljon för att sedan sägas vara 900 000, 800 000 och sist 700 000. Sanningen är snarare 400 000 kronor. Inför fullmäktige den 19 juni hade inte företaget redovisat något bokslut för 2022. Oppositionen valde därför att återremittera ärendet innan fullmäktige kunde ta ställning till ärendet.

Det preliminära bokslutet presenterades den 28 juni för kommunstyrelsen. Bolaget omsatte 16,561 miljoner. Vinst 2,896 miljoner. Lönekostnad 147 000. Inte många arbetstillfällen. Köp av tjänster 713 000. Inte många arbetstillfällen i detta bolag!

En bakgrundskontroll av företrädarna hade varit bra innan ärendet lyftes till fullmäktige. En återremiss av ärendet kan inte vara orsaken till att företaget drar sig ur.

Mats Broberg

De oberoende i Torsby

Susanne Sätterlund

Sverigedemokraterna

Roland Jonsson

Nordvärmlands kommunparti

Artikeltaggar

Bostad och byggenDe oberoende i TorsbyFastigheterKommunfullmäktigeKommunstyrelsenMäklareMats BrobergNordvärmlands kommunpartiPolitikRoland JonssonSverigedemokraternaSysslebäckTorsbyTorsby kommun