Hoppa till huvudinnehållet

KBAB hedrar inte lagen om boendeinflytande

Publicerad:
KBAB ägs Karlstads kommun och på många sätt sköts bolaget väl men just när det kommer till information och inflytande har de flera gånger struntar i det lagstiftade boendeinflytandet, skriver Vänsterpartisterna Parvane Assadbegli (bilden), oppositionsråd och Siri Hasting, fullmäktigeledamot.
KBAB ägs Karlstads kommun och på många sätt sköts bolaget väl men just när det kommer till information och inflytande har de flera gånger struntar i det lagstiftade boendeinflytandet, skriver Vänsterpartisterna Parvane Assadbegli (bilden), oppositionsråd och Siri Hasting, fullmäktigeledamot. Foto: lisa olaison nwt

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det är mycket problematiskt att det är just vårt kommunala bolag som behandlar sina hyresgäster på det här sättet, och väljer att bortse från lagen. KBAB:s styrelse måste ta tag i den här frågan, skriver Vänsterpartisterna Parvane Assadbegli, oppositionsråd och Siri Hasting, fullmäktigeledamot.

I slutet av förra veckan fick Karlstads bostads AB:s (KBAB) hyresgäster på Hagaborg läsa i tidningen att deras hem stod på tur att rivas. Anledningen till att de fick läsa detta i tidningen och inte höra det direkt från sin hyresvärd var att, enligt KBAB, det är svårt för dem att ”gå händelserna i förväg.” Men är det verkligen det?

Att riva fastigheter är i sig mycket kostsamt och ingenting ett bolag spontant får för sig att lyfta med stadsbyggnadsnämnden. Det här har såklart varit en fråga inom KBAB länge innan beslutet togs att bereda frågan vidare. Redan i det skedet bör en första information delgivits hyresgästerna, allra helst ett samråd där KBAB förklarar varför en rivning kan vara aktuell, vad den skulle kunna innebära, och där hyresgästerna också får chansen att ställa frågor kring läget och komma med egna synpunkter och frågor. Efter det ska information ges löpande allt eftersom processen fortgår och hyresgästerna ska kunna nå sin hyresvärd för att klara ut frågetecken och kunna planera sina liv och sin boendesituation.

KBAB ägs till 100% av Karlstads kommun, styrelsen består av förtroendevalda politiker med mandat utifrån det kommunala valresultatet. På många sätt sköts bolaget väl men just när det kommer till information och inflytande har Vänsterpartiet sett flera gånger att man struntar i det lagstiftade boendeinflytandet som varje kommunalt bostadsbolag ska iaktta. I lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag 1§ punkt 3 framgå det att hyresgästerna har rätt till inflytande i sitt boende. Inflytande kan handla om information, förankring, delaktighet och/eller medbestämmande, enligt Boverket. Ingen av dessa metoder har använts gällande hyresgästernas hem på Hagaborg. Här har man i stället fått läsa i tidningen att ens hem potentiellt ska rivas.

Det är mycket problematiskt att det är just vårt kommunala bolag som behandlar sina hyresgäster på det här sättet, och väljer att bortse från lagen. KBAB:s styrelse måste ta tag i den här frågan och se till att bolaget gör det man ska, på ett sätt som känns tryggt för de medborgare som faktiskt bor i kommunens hyresrätter.

Trygghet är nog det sista Hagborgsborna känner för tillfället då KBAB inte kan svara på var hyresgästerna ska ta vägen under rivningen, men man kan berätta det som kommer byggas upp i stället för de nuvarande lägenheterna kommer att vara dyrare. Med tanke på de hyresnivåerna KBAB:s nybyggen haft de senaste åren är det en väsentligt högre hyra, en hyra som många inte kommer ha råd att betala.

Det bör säga sig självt att efter årtionden av betalda hyror, och årliga hyreshöjningar, ska det också finnas pengar och resurser att åtgärda problem och underhålla fastigheterna som vårt kommunala bolag äger och förvaltar. En rimlig boendestandard ska vara en självklarhet när man bor hos KBAB. Det ska inte kräva hyresjusteringar på 40% efter en renovering som i grund och botten ska vara ett rutinmässigt underhåll av fastigheten. Fastigheter som behöver renoveras, ska renoveras, det ska inte drabba hyresgästerna som bor i dem.

Parvane Assadbegli, oppositionsråd (V)

Siri Hasting, fullmäktigeledamot (V)

Artikeltaggar

Bostad och byggenBoverketFastigheterHyresrätterKarlstadKarlstads kommunKBABLägenheterParvane AssadbegliStyrelserVänsterpartiet