Hoppa till huvudinnehållet

Reformera det gröna avdraget

Publicerad:
NWT Debattredaktion
debatt@nwt.se
Som lagen nu är skriven får hushållet endast grönt avdrag för installation av hembatteri om man även har egen elproduktion. Detta behöver ändras, skriver Anna Werner, vd för Svensk Solenergi.
Som lagen nu är skriven får hushållet endast grönt avdrag för installation av hembatteri om man även har egen elproduktion. Detta behöver ändras, skriver Anna Werner, vd för Svensk Solenergi. Foto: Björn Lindgren/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Småhusägare i Värmland och i resten av Sverige har tydligt visat sin vilja att investera i solceller och numera även hembatteri. Med ett eget hembatteri kan hushållet både lagra el till tider när elen är dyr och samtidigt hjälpa Svenska kraftnät att hålla balansen i elsystemet, skriver Anna Werner, vd för Svensk Solenergi.

Häromveckan anordnades regeringens klimatmöte där energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari uppmanade energisektorn att komma med inspel kring vad regeringen bör besluta om. Att fler hushåll i Sverige och Värmland bidrar till utbudet och balansen i elnätet med hjälp av hembatterier liksom bättre regler för det gröna avdraget är två av våra färdiga förslag redo att ta vidare.

Småhusägare i Värmland och i resten av Sverige har tydligt visat sin vilja att investera i solceller och numera även hembatteri. Med ett eget hembatteri kan hushållet både lagra el till tider när elen är dyr och samtidigt hjälpa Svenska kraftnät att hålla balansen i elsystemet med hela tiden lika stor in- som utmatning av el i nätet. Batterier är med andra ord viktiga för den fortsatta elektrifieringen och därmed för hela energiomställningen. Har vi inte balans i elnätet kan vi inte få in all den billiga, lokalproducerade gröna elen i elsystemet.

Förra året investerade svenskarna 927 miljoner kronor i hembatterier, varav 15 600 000 kronor bara i Värmland. Det gröna avdraget, en skattereduktion på 50 procent av arbete och material när du installerar ett hembatteri, hjälpte säkerligen till för att få dessa 14 231 svenska hushåll att investera i batteri, varav 261 hushåll i Värmland.

Det finns dock förbättringsmöjligheter med det gröna avdraget. Som lagen nu är skriven får hushållet endast grönt avdrag för installation av hembatteri om man även har (eller har för avsikt att skaffa) egen elproduktion. Men batterier gör nytta även om man inte har egen solelproduktion eftersom man alltså kan hjälpa Svenska kraftnät att hålla balansen i elnätet med sitt batteri. Därför är det angeläget att det gröna avdraget omfattar privatpersoners samtliga batteriinstallationer, även batterier som inte är kopplade direkt till den privata solcellsanläggningen.

Det största problemet med nuvarande utformning av det gröna avdraget är emellertid att hushållet bara får göra grönt avdrag för de delbetalningar av installationen som sker samma år som ansökan om grönt avdrag skickas in, den så kallade årsskiftesproblematiken. Det innebär att installationer med delbetalningar på två sidor om ett årsskifte inte ger fullt grönt avdrag. En privatperson som vill investera i grön teknik kan gå miste om tusentals kronor om man har oturen att installationen inte hinns med innan nyår.

Årsskiftesproblematiken leder till osäkerhet och administrativt kaos kring årsskiftena då många privatpersoner snabbt vill avsluta sin installation för att erhålla fullt avdrag. Problemet har uppmärksammats på riksnivå av flera partier, och vi har visat regeringen hur en enkel omskrivning av lagtexten skulle eliminera årsskiftesproblematiken. Om regeringen skyndsamt tar initiativ skulle ändringen kunna komma till stånd redan före årsskiftet 2023/2024. Det skulle hjälpa de småhusägare i Sverige och Värmland som valt att vara med aktivt i energiomställningen genom att installera solceller, laddstolpe och hembatteri.

Satsningen på batterier behövs både på riksnivå och i Värmland med en politik som underlättar för privatpersoner och företag att investera mer i batterier och smart styrning av dessa. De viktigaste åtgärderna för de just nu hårt prövade småhusägarna är att snabbt eliminera årsskiftesproblematiken och ta bort villkoret om solelproduktion för att erhålla grönt avdrag för hembatterier.

För den påbörjade och nödvändiga energiomställningen behövs nu omedelbart två saker; en satsning på batterier med en smart styrning av dessa liksom en skyndsam lösning på årsskiftesproblematiken för de småhusägare som investerar i grön teknik i såväl Värmland som i resten av landet.

Anna Werner, vd för Svensk Solenergi

Artikeltaggar

Ebba BuschEnergiMiljöPolitikRomina PourmokhtariSolcellerSvensk SolenergiSvenska kraftnätVärmlands län