Hoppa till huvudinnehållet

Värmland binder ihop Oslo och Stockholm

Publicerad:
En snabbare järnvägsförbindelse skulle skapa en större arbetsmarknad, med smidigare pendling inom Värmland, till grannlän och grannfylken, skriver Erik Evestam (C), Stina Höök (M), Anders Tallgren (S) och Alexander Torin (M), Styrelseledamöter i Oslo-Sthlm 2.55.
En snabbare järnvägsförbindelse skulle skapa en större arbetsmarknad, med smidigare pendling inom Värmland, till grannlän och grannfylken, skriver Erik Evestam (C), Stina Höök (M), Anders Tallgren (S) och Alexander Torin (M), Styrelseledamöter i Oslo-Sthlm 2.55. Foto: Christer Wik

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Värmlandsbanan utgör en viktig del av den förbindelsen mellan Oslo och Stockholm. Bristerna är stora, samtidigt som belastningen är mycket hög. När arbetet med en ny nationell plan för infrastrukturen snart startar måste dubbelspår genom Värmland ingå i listan över investeringar, skriver Erik Evestam (C), Stina Höök (M), Anders Tallgren (S) och Alexander Torin (M), Styrelseledamöter i Oslo-Sthlm 2.55.

Att kapa restiden för tåg mellan Oslo och Stockholm och koppla Värmland till både Osloregionen och Mälardalen är en av Värmlands viktigaste framtidsfrågor. Därför samlas vi i Karlstad idag för att diskutera hur vi förverkligar en modern järnvägsförbindelse.

En tågförbindelse mellan huvudstäderna som tar under tre timmar har gått från att knappt finnas på dagordningen, till att bli föremål för nationellt och internationellt intresse. Allt fler ser potentialen i stråket och nu deltar alla regioner, från Oslo i väster till Stockholm i öster, i samarbetet för förbindelsen.

Region Värmland och Karlstads kommun är delägare i bolaget Oslo-Sthlm 2.55, som arbetar med att föra fram betydelsen av förbindelsen. De senaste åren har vi nått långt. Regeringarna i Sverige och Norge har skakat hand på att ta projektet vidare. Trafikverket och den norska motsvarigheten har gjort flera studier som visar på stora nyttor för järnvägen. Det senaste viktiga steget var att EU:s medlemsländer slöt upp bakom idén att lägga till stråket till det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

Processen att föra in Sverige i NATO ökar behovet av att förstärka kopplingarna till Norge. Vi kan inte se att det finns något stråk i Sverige som samlar så mycket försvarsfunktioner och försvarsindustri som just Oslo - Stockholm. Till det kommer klimatfrågan, på den här sträckan kan tåget bli ett alternativ till flyget.

Vi i Värmland har fler goda skäl att driva på tempot i arbetet – kompetensförsörjningen är ett. En snabbare järnvägsförbindelse skulle skapa en större arbetsmarknad, med smidigare pendling inom Värmland, till grannlän och grannfylken. Våra viktiga företag kan växa sig ännu starkare med förenklade kommunikationer. Det gynnar inte bara platserna där tåget stannar, det blir enklare att leva och verka i hela Värmland.

Värmlandsbanan utgör en viktig del av den berörda förbindelsen. Här är bristerna stora, samtidigt som belastningen är mycket hög. När arbetet med en ny nationell plan för infrastrukturen snart startar måste dubbelspår genom Värmland ingå i listan över investeringar. Två andra delar för att förverkliga ett väl fungerande stråk är en ny gränsbana mellan Sverige och Norge samt Nobelbanan, en ny förbindelse mellan Kristinehamn och Örebro. Här måste planeringsarbetet i båda länderna fortsätta.

I dag samlar Trafikverket oss som arbetar med frågan om en snabbare tågförbindelse för ett samverkansforum i Karlstad, där vi diskuterar arbetet framåt. Har det någon betydelse? För oss är svaret tydligt JA. Vi hade aldrig kommit så här långt utan samverkan i stråket. Därför är det så viktigt att vi som verkar i berörda regioner och kommuner fortsätter hjälpas åt att hålla frågan aktuell, tills vi ser konkreta resultat.

Erik Evestam (C), regionråd, Region Värmland

Stina Höök (M), regionråd, Region Värmland

Anders Tallgren (S), kommunalråd, Karlstads kommun

Alexander Torin (M), kommunalråd, Karlstads kommun

Styrelseledamöter i Oslo-Sthlm 2.55

Artikeltaggar

Alexander TorinAnders TallgrenErik EvestamEUInfrastrukturInvesteringarJärnvägNatoOsloOslo-Sthlm 2.55PolitikRegion VärmlandSamhälleStina HöökStockholmTrafikverketVärmlands län