Ny insändarstorm efter barnporrskandalen på Engelska skolan

Publicerad:
Naturligtvis ligger ansvaret för att döma på det svenska rättsväsendet men det är skolledningen som bär det moraliska ansvaret förutom att säkerställa varje barns rätt till en trygg och säker skolmiljö. Hanteringen av "skolpedofilen" vittnar om en tystnadskultur som resulterat i att barn skadats för livet, skriver signaturen ”Besviken och förbannad”. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Situationen på Engelska skolan i Karlstad är fortsatt det hetaste ämnet bland NWT:s insändare - här följer ett axplock.

Rasar mot skolledningens tystnad – drabbad elev: ”Vi känner oss ignorerade”Förälder: ”Engelska skolan i Karlstad fungerar utmärkt”Starka åsikter om situationen på Engelska skolan

Engelska skolan fungerar inte utmärkt

Det är med stor förvåning jag läser hur insändarskribenten "Förälder till elev på IES i Karlstad"(NWT 23 maj) berömmer ledningen på Engelska skolan för hur de skött den senaste tidens händelser. Att du/ni har turen att inte tillhöra de drabbade är ju uppenbart och att ni heller inte har något barn som upplevt den utpekade som obehaglig och försökt få ledningen att lyssna, men blivit avfärdad med att "här finns inga sådana anställda".

Det skrämmande är att det inte bara är enstaka elever som rapporterat till ledningen utan ett stort antal där alla fått liknande svar.

Att tycka att den högst ansvarige på skolan då är fantastisk och att skolan skött detta utmärkt är ju som ett hån mot alla de som försökt uppmärksamma bland andra rektorn om det som skett. Agerandet från ledningen visar snarare på en total brist på empati mot de elever som mår mycket dåligt nu och som mått dåligt en längre tid på grund av att de inte blev trodda.

Dessutom har de mejl som skickats ut från skolan inte innehållit ett uns av självkritik eller någon ursäkt för att de blundat för det faktum att många elever påtalat vad som försiggått.

Snarare visar det på en total tondövhet och förståelse att många nu mår väldigt dåligt.

Jag vet inte hur man kan få det till en hetsjakt mot friskolor när alla som uttalat sig i media har barn på en specifik friskola där det uppenbarligen skett något fruktansvärt. Menar du att det hade varit bäst om det inte kommit ut i media om det inträffade och att den fantastiska ledningen fått sköta det på sitt utmärkta sätt?

Vi tillhör vad vi ännu vet inte de värst drabbade i denna händelse men har mitt i allt den "turen" att det är sista året på skolan. Vi hoppas dock att skolavslutningen sker utan någon som helst inblandning av någon från ledningen. Den dagen ska vara glädjefull och det kan bli nog så svårt om man dessutom ska se och höra vissa berätta om hur förträffliga de och skolan är.

Besviken och förbannad

***

Pedagoger på IES Karlstad - ta ert ansvar

Det har tidigare publicerats en mycket bra insändare med uppmaningen för föräldrar till barn på IES-Karlstad att ta sitt ansvar. Jag vill fortsätta på samma spår men byta fokus till personalen på skolan. Jag arbetar också som lärare. Det är ett yrke jag valde för att jag tycker om barn och unga samt för att jag kände det som ett kall att få vara med och guide dem in i vuxenlivet. Att få vara deras stöd, förmedla kunskap, dela med sig av sina livserfarenheter och alltid visa på att ingen är så viktig som den som är ung. Att jag som lärare får stå som vuxenvärldens representant utanför familjen och ge dem att de alltid prioriteras först, att deras röst alltid tas på allvar, att barnkonventionens regler som är lag i Sverige omsätts i praktiken och att de ska veta att de kan lita på de vuxna. Det är mitt kall och anledningen till att jag blev lärare.

Låt mig ta några exempel från skolor jag arbetat på där det hänt extraordinära saker. På en skola hade vi en timvikarie kring vilken det uppdagades att han hade en alltför nära kontakt på nätet med några elever i en klass där han vikarierade ofta. Han togs ur tjänst omedelbart.

En äldre manlig kollega, behörig lärare, ertappades med att fälla opassande kommentarer kring några flickors klädsel med sexuell anspelning. Flickorna hade spelat in det med sina mobiler. Mannen togs ur tjänst, ärendet polisanmäldes och det förhandlades fram en lösning där mannen gick tidigare i pension.

En manlig kollega (idrottslärare) uppmärksammades göra extra mycket opassande besök i flickornas omklädningsrum. Det påtalades och mannen fick en varning. Eleverna ombads återkomma med exakta datum och tider när det hänt igen om det skulle fortsätta vilket det gjorde. Mannen polisanmäldes och skolan tillsammans med kommun samt fackförbund förhandlade fram en lösning där mannen omplacerades till en skrivbordstjänst på en förvaltning.

Jag har en kollega som arbetade på en skola inom IES i södra Sverige. Hon berättade för mig efter att hon börjat på universitetet igen för att jobba på sin avhandling att IES är en rörelse där tystnadskulturen och "locket på" hör till vardagen. IES är duktiga på mycket. Det finns många fördelar med att arbeta på en skola som sätter disciplin och ordning så starkt i fokus. Det förstår alla som arbetar i skolan. Enormt mycket tid och kraft går åt till saker som rör den biten men är det värt vad som helst? Är det värt ens heder och samvete som lärare? Är det värt att som behörig lärare få jobba med så enormt mycket obehörig personal för att skolan prioriterar det för att kunna hålla nere lönekostnaderna? Det är allmänt känt att personalen på Engelska skolan har alldeles för låga löner om man ser till landets och Karlstads statistik.

Om jag går till mig själv så kan jag säga att jag till 100 procent vet att jag aldrig hade stannat kvar på en skola i situationerna jag beskrivit från mina tidigare arbetsplatser om man inte agerat utan låtit dessa personer vara i fortsatt tjänst bland barn och ungdomar. Då hade jag bytt arbetsplats direkt. Vi har ett läge i landet och regionen där man skriker efter behöriga lärare men jag har alltså kollegor som väljer att stanna kvar på en skola där man tystar ned elevers och föräldrars varningsrop samt där man omplacerar en misstänkt sexualförbrytare till att arbeta med yngre barn. Hur kan man gå till en sådan arbetsplats varje dag? Hur kan man känna förtroende för en sådan skolledning? Hur kan man svika sitt kall som gjorde att man valde att bli lärare och sälja sig till ett system som offrar barn och ungas tillit av rädsla för dålig publicitet som skulle missgynna skolans attraktivitet när föräldrar ska välja skola? Ekonomi före de barn och unga vi är satta att skydda och värna?

Alla de obehöriga på Engelska skolan som kan ha svårt att få nya arbeten kan man förstå om de tvekar. Ni som är behöriga, har lärarlegitimation och bär tjänstemannaansvar har en skyldighet att agera. Visa på vilken sida ni står. Kräv ledningens avgång om de inte själva förstår att de måste avgå eller byt arbetsplats.

Ni är satta att vara barns trygghet och värn.

Mikael Johansson

***

Skolledningen bär det moraliska ansvaret

Skolledningen på Internationella engelska skolan har ett enormt trovärdighetsproblem. Stora grupper av barn och föräldrar har senaste tiden gjort uttalanden som beskriver en skrämmande verklighet där barn under flera år utsatts för en pedofils sjuka böjelser. Barn som rakryggat vågat berätta detta för skolans ledning har mötts av en vägg av tystnad och dessutom anklagats för att fara med osanning. Tiden går och plötsligt befinner sig den person som skolledningen tidigare skyddat och placerat som mentor till mellanstadiebarn i häkte.

En tragisk historia rullas upp och det visar sig att ett enormt material av barnpornografisk natur finns i den utpekade personens ägo och sannolikt är inte vidden av detta känt ännu. Många vårdnadshavare har fått samtal från polisen att just deras barn finns på bild i det beslagtagna materialet. Vad gör detta för varje enskilt barn, nu och i framtiden? Vilket stöd och skydd finns för dessa barn, ungdomar och nu unga vuxna? Naturligtvis ligger ansvaret för att döma på det svenska rättsväsendet men det är skolledningen som bär det moraliska ansvaret förutom att säkerställa varje barns rätt till en trygg och säker skolmiljö. Hanteringen av "skolpedofilen" vittnar om en tystnadskultur som resulterat i att barn skadats för livet. I dagarna har det också blivit känt att en tidigare vice/biträdande rektor placerats som ansvarig för skolhälsovården på aktuell skola. Min förhoppning är att detta är ett rent misstag som kommer rättas till. Hur skulle något barn med förtroende kunna vända sig till skolhälsovården när dess ansvariga chef valt att ignorera signaler som resulterat i katastrof? Vinningssyftet har överskuggat allt vilket självklart är prioriteringen för att vinstdrivande skolor ska få existera men som idag endast består av en rykande ruinhög utan någon som helst trovärdighet.

Katarina Jansson

***

Två sidor av samma mynt

Vilket mediadrev NWT dragit igång. Det är verkligen anmärkningsvärt. Vad hände med journalisten som kollar upp källor, olika åsikter, bakgrund och så vidare? Ni låter några få föräldrar få all uppmärksamhet och får det att låta som att alla tycker som dem. Vi är många föräldrar med barn på IES på andra sidan, som har ett stort förtroende för ledningen på IES. Vi har alltid fått ett proffsigt bemötande därifrån, barnens bekymmer tas alltid på stort allvar exempelvis. En av anledningarna till att våra barn går där är just på grund av ledningen och tryggheten i att de gör det bästa för barnen. Det är alltid lätt att säga hur man skulle ha gjort i efterhand. Men är det inte märkligt att om det var så uppenbart att en pedofil jobbade på skolan, och ingen personal lyssnat på det, ändå låta sina barn gå dit, går man inte vidare med en sådan sak som förälder? Det är osmakligt att läsa era enkelspåriga artiklar. Jag föreslår att ni kollar upp saker lite bredare än att bara låta några få röster göra sig hörda.

En av många som vill ha kvar ledningen på IES

***

Fullt förtroende för ledningen

Vi som föräldrar och vårt barn som elev har fortfarande förtroende för många av Engelska skolans fantastiska lärare och pedagoger samt ledningen. Vi bearbetar också det som hänt och lider med alla inblandade. I detta upplever vårt barn enormt stöd från vuxna på sin skola. Barnen läser också tidningar och mycket tid går också åt att förklara hur någon annan förälder kan uttala sig i tidningen åt alla föräldrar trots att vi inte ens är tillfrågade.

En till förälder

***

Ledningen borde ha tagit sitt ansvar

I mejl efter mejl från rektorn på IES pratas det om elevernas trygghet. Vetskapen om pedofilen på skolan har funnits hos de båda rektorerna i två år. Däremot informerades inte elevernas mentorer? Skolan har nu anlitat ett damage control-bolag för att gjuta olja på vågorna. Enligt React risks hemsida sysslar de med ”Gemensamt för olika kriser är att de föregås av eller är en oväntad och avvikande händelse som kan få allvarliga konsekvenser för hela eller delar av en verksamhet. Allvarlig i hänseende att om den lämnas obehandlad kan den få en stor påverkan på företagets balans- och resultaträkning eller hälsan bland de anställda. Vissa kriser påverkar hela bolagets fortlevnad. Kriser är även akuta och måste hanteras skyndsamt. Med personal och produktionslinjer som försvinner eller skandaliserade varumärken. För att säkerhetsställa att bolag klarar av att hantera kriser har företag en krisledning.” Skandaliserade varumärken, är ju något vi alla kan fundera på. Ja, det oväntade för skolan var ju att pedofilen blev tagen av polis. Dock inte med någon hjälp av IES. Det hade varit oerhört klädsamt om rektorerna hade tagit ansvar för sina handlingar istället för att uttrycka sin bestörtning och chock.

Katarina Jansson

***

Mitt barn mår bra och är lycklig på IES

Jag är faktiskt lite lättad att föräldrar har uttryckt sig positiv om IES i NWT. Jag har vänt och vridit på en insändare men hade svårt att hitta rätt ord: Jag förstår till exempel den tjejen som redan 2021 klagade att hon blev utsatt för trakasserier och inte kände sig betrott. Jag har själv fått uppleva det, det är kränkande och sätter spår. Men:

Inte ALLA visste att personen i fråga var pedofil. Han var tvärtemot enligt mitt barn snäll och korrekt, inte på något sätt närgången.

Vi var verkligen förvånade när sanningen kom fram, men kände oss samtidig lugna i att skolan med hjälp av experter kommer hantera detta rätt. Vi har bytt från en kommunal skola då mobbning med allvarliga övergrepp som sparkar mot huvud och mage fick pågå utan att det blev konsekvenser. Rektorn syntes inte, läraren visade ingen handlingskraft. Fler och fler elever bytte skola då de mådde dåligt. På IES däremot har vi fått uppleva att lärare samt ledning reagerar omgående. Rektorn syns och interagerar med elever. Det känns att han brinner för yrket. Mitt barn mår bra, är lycklig på IES då hen äntligen känner sig sedd, hörd och involverad.

Jag förstår att många är upprörd, jag förstår att man ropar efter rättvisa. Men det känns inte som det riktas mot rätt person: pedofilen. Utan nu ska ett huvud rulla, till varje pris som i gamla romarriket. Stämningen hettar till och i media blir det stora rubriker, men det känns inte som en nyanserad bild. Som personal i offentlig sektor får man inte yttra sig i media hur man vill. Den ena sidan av sanningen får stå helt okommenterat. Föräldrar som upplever att ledningen är bra vågar inte träda fram på grund av eventuella repressalier och just det stärker den ensidig negativa bilden av IES.

Jag hoppas att alla som är drabbade får känna sig lugnare när rätt person får sin dom. Jag hoppas att den externa utredningen är noggrann och att sanningen kommer fram. Att konsekvenserna är tydliga, transparenta och rättvisa - och ingen häxjakt mot ledningen, i synnerhet rektorn.

Nöjda föräldrar till barn på IES Karlstad

***

Artikeltaggar

BarnEngelska skolanIESKarlstadLärareSkola och utbildningSkolor

Läs vidare