Är Värmland en skräpyta?

Publicerad:
Glädjande nog så pågår en återindustrialisering av Sverige men Värmland står fortfarande kvar i väntrummet, skriver Mikael Eriksson. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Staten i form av Trafikverket och Svenska Kraftnät verkar ha glömt Värmland då bara småsmulor hamnar här. Inga större projekt är inplanerade det kommande decenniet, skriver Mikael Eriksson.

Glädjande nog så pågår en återindustrialisering av Sverige och det sker inte bara i norra Sverige utan även runt omkring Värmland. Batterifabriker i Borlänge och Mariestad, Vätgasfabrik i Hofors, Vindkraft i Dalarna, Serverhallar i Eskilstuna och Gävle/Sandviken, Logistik i Örebro för att nämna några. Dessutom satsas det på järnvägen med dubbelspår norr om Gävle och i Dalarna. Allt detta är positivt för Sverige. I Värmland är det tyst det händer nästan ingenting. Den gröna omställningen som pågår med rasande tempo och den massiva utbyggnaden av diverse serverhallar verkar att ha gått Värmland förbi.

Karlstad är den residensstad som har längst restid till Stockholm. Den fina flygplatsen har ett charterflyg i veckan till Gran Canaria. Punktligheten och pålitligheten för tågen till Stockholm är bland de sämre i Sverige. E18 väster om Valnäs och riksvägarna är som ett dåligt skämt. Stamnätet har så dåliga anslutningspunkter mot Värmland att en utbyggnad av större vindkraftsparker eller i små kärnkraftverk är inte möjlig under överskådlig tid. Staten i form av Trafikverket och Svenska Kraftnät verkar ha glömt Värmland då bara småsmulor hamnar här. Inga större projekt är inplanerade det kommande decenniet.

Hur har det kunnat blir så här illa? En stor del av ansvaret ligger hos våra Värmländska politiker som har varit för godtrogna och passiva. Politiker från andra landsdelar har framgångsrikt lobbat och jobbat för sin landsdel. Den senaste (sista?) stora järnvägsinvesteringen i Värmland var Fryksdalsbanan som invigdes 1915! Hagfors har Europas enda större järnverk utan järnväg. Tre kommuner i Värmland saknar järnväg. De Värmländska riksdagsledamöterna har ett stort ansvar för detta, de verkar har sovit de senaste 20 åren. Ett exempel: ett jämförbart län som Västernorrland fick fem gånger mera medel för investeringar i den gällande infrastrukturplanen än Värmland. En annan jämförelse är att titta på Växjö och Karlstad, två jämförbara städer med liknande förutsättningar. För 25 år sedan hade Karlstad 5000 fler invånare, nu har Växjö 700 fler. Växjö kommer att får dubbelspår till södra stambanan och flygplatsen har reguljärtrafik till Stockholm och till flera destinationer på kontinenten.

Ekonomie doktorn Kjell A. Nordström blev uppmärksammad för några år sedan. Han slaktade Värmland och övrig glesbyggd där han bl.a. benämnde dessa landsdelar som framtida skräpytor. Sedan dess har mycket skett i Sveriges glesbygdslän men Värmland står fortfarande kvar i väntrummet.

Slutligen tänker jag på två framgångsrika tidigare nyetableringar som inte hade varit möjliga utan personer med visioner och lokal anknytning. Etableringarna av SBAB och Branäs har varit mycket lyckade och är idag viktiga i respektive länsdel. Ett bra nutida exempel när lokala politiker samverkar med rikspolitiken är återetableringen av A9 i Kristinehamn. Det här var en negativ debattartikel, allt är inte nattsvart men ibland behövs det bakgrund och perspektiv. Till våra Värmländska politiker säger jag VAKNA! Givetvis kan inte politiken lösa allt men politiken ger förutsättningar för etableringar och tar beslut om nödvändig infrastuktur.

Mikael Eriksson

Karlstad

Artikeltaggar

A9FlygplatserJärnvägKarlstadKjell A. NordströmMikael ErikssonNyetableringarSamhälleSBABStockholmTrafikverketVärmlands länVindkraft

Läs vidare