Staten ska inte öka elpriset

Publicerad:
Vi har ett elsystem där varje pålaga, varje risk och varje kostnad innebär onödig fördyring för elkonsumenten. Foto: Björn Larsson Ask/TT

Detta är en ledarartikel som uttrycker Nya Wermlands-Tidningens politiska linje. NWTs politiska etikett är konservativ.

Det finns ungefär 170 elnätsföretag i Sverige. Dessa är inte att förväxla med elhandelsföretag. Elhandelsföretagen är de som levererar elen du använder. Du kan själv välja vilket företag du vill köpa el från. Det är alltså fullt möjligt för någon i Grums att köpa el från Kristinehamns Energi eller från Dalakraft

Denna valfrihet råder dock inte för elnätsföretag. Elnätet är det som transporterar elen. Här kan du inte välja, utan är hänvisad till det företag som äger elnätet på orten.

I och med att detta innebär en monopolsituation fattar Energimarknadsinspektionen för att skydda konsumenterna med jämna mellanrum beslut om ramar för elnätsföretagens intäkter från elnätsavgifter

Besluten fattas utifrån elnätsföretagens uppgifter om bland annat kostnader för drift och energiförluster samt planerade investeringar. Det ska snart fattas beslut om intäktsramar för perioden 2024 till 2027.

Nu har många av elnätsföretagen inför kommande beslut höjt sina priser anmärkningsvärt mycket. Vattenfall, Ellevio och EON har monopol på elnäten i 141 av kommunerna så deras ändringar slår igenom i undersökningen.

Samtidigt har situationen för det svenska elnätet blivit allt svårare att navigera i. Framför allt på lite längre horisont. En rimlig delorsak till de höjda nätavgifterna torde nämligen vara bristen på el. Ökad överföring ger ökat svinn.

Trots att det är det statligt ägda Svenska kraftnät som äger nätet där svinnet sker är det elbolagens ansvar att köpa in tillräckligt mycket el för att kompensera detta. Mellan sju och åtta procent av elen som köps försvinner i överföringsförluster. Något som med stigande elpris blir dyrt.

För varje pålaga, varje risk och varje kostnad lägger samtliga led på sin säkerhetsmarginal. Med onödig fördyring för slutanvändaren. Därför måste staten rensa upp och ta bort flaskhalsavgifter, moms, skatt och allt annat som höjer priset på elen.

Artikeltaggar

BeslutEkonomiElEllevioEnergimarknadsinspektionenEonGrumsKristinehamnMomsSkatterSvenska kraftnätTeknik och vetenskapVattenfall

Läs vidare