Hoppa till huvudinnehållet

MUF Värmland: Vi förtjänar bättre bostadsområden.

Publicerad:
NWT Debattredaktion
debatt@nwt.se
I Paris exempelvis har man rivit modernistiska förorter liknande svenska miljonprogramsområden och byggt nya bostäder, skriver Jesper Holmgård, Jakob Roslund och Carl Hammar, MUF Värmland.
I Paris exempelvis har man rivit modernistiska förorter liknande svenska miljonprogramsområden och byggt nya bostäder, skriver Jesper Holmgård, Jakob Roslund och Carl Hammar, MUF Värmland. Foto: Sven-Erik Dahlström

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Moderata ungdomsförbundet i Värmland tror att riving av de så kallade miljonprogrammen är en väg för att bygga bort våra utanförskapsområden och skapa en god integration.

Trygga och vackra bostadsområden är något som många önskar sig, trots detta har svensk stadsplanering och bostadsbyggande sett helt annorlunda ut de senaste 80 åren. I svenska städer ser vi områden som präglas av dålig skötsel, likformighet och otrygghet samtidigt som folk efterfrågar något annat. Detta är ett misslyckande för svensk stadsplanering och det skapar sociala problem som utanförskap och dålig integration.

Problemen med många svenska bostadsområden är uppenbar, de ligger långt från centrum och är likformiga. Tydligast är problemen med de så kallade miljonprogramsområdena med hyreslägenheter. Redan när dessa områden var nya uppstod sociala problem och utanförskap, något som bestått sedan dess. Vi ser också stora renoveringsbehov av dessa miljonprogram, denna upprustning beräknas uppgå till 500 miljarder kronor enligt Boverket.

I Paris exempelvis har man rivit modernistiska förorter liknande svenska miljonprogramsområden och byggt nya bostäder. Där har man ersatt en modernistisk stadsplanering med klassisk kvartersstad och traditionella arkitektoniska stilar. Vi i Moderata ungdomsförbundet i Värmland tror att riving av de så kallade miljonprogrammen är en väg för att bygga bort våra utanförskapsområden och skapa en god integration. Vi tror att genom att göra om och göra rätt i dessa områden kan vi bygga bort segregationen och skapa ett tryggare Sverige.

I Paris har man samtidigt ökat det privata ägandet av bostäderna och resultatet har varit mycket gott. Att implementera sättet man byggt i några av Paris förorter till svenska städer skulle kunna vara ett av många verktyg för att skapa trevligare och tryggare städer. I Sverige betalar man allra mest för sekelskifteslägenheter och vattennära lägen. Trots detta byggs allt för lite av detta trots att folk väljer att betala för det. En viktig reform tror vi är att underlätta byggande i vattennära läge är att lätta upp strandskyddet för att kunna bygga nya bra bostadsområden i klassisk arkitektur. Arkitekturen måste i högre grad spegla människors önskan över hur våra städer ska se ut, vilket är klassiskt. I en undersökning från Novus vill en

stor andel av svenskarna att det byggs mer i klassisk stil, trots att detta byggs lite i klassisk stil.

Arkitektur skiljer sig från annan konst på det sättet att en tavla kan du välja bort att titta på tillskillnad från en byggnad man passerar varje dag. Det vore därför klokt att i större grad ställakrav på olika arkitekturstilar vid byggande av nya bostadsområden för att möta samhälletsmedborgares önskan.

En annan viktig sak är att öka belysningen i bostadsområden och bygga fler parker. Genomökad belysning och mera grönytor ökar den upplevda tryggheten, det är viktigt för att skapamer livliga städer samtidigt vilket är viktigt för att vi ska få bort våra utanförskapsområden.Sverige behöver en ny och bättre bostadspolitik, vi behöver riva utanförskapsområdena ochbygga nya bostäder i klassisk stil. Genom detta och ökade grönytor, fler lampor kan Sverigebygga bort den dåliga integrationen samtidigt som byggnaderna uppskattas av samhället.

Jesper Holmgård, första vice distriktsordförande i MUF Värmland

Jakob Roslund, distriktssekreterare i MUF Värmland

Carl Hammar, ledamot i distriktsstyrelsen i MUF Värmland

Artikeltaggar

ArkitekturBostäderBoverketIntegrationMUFNovusParisSamhälleStadsplaneringVärmlands län