Sverige behöver en samlad brottsofferlag

Publicerad:
Alla brottsutsatta oavsett brottstyp har rätt till stöd, skriver Sven-Erik Alhem med flera. Foto: Anders Wiklund/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Under 2022 fick mer än 55.000 personer stöd av Brottsofferjouren. Under samma period polisanmäldes över 1,4 miljoner brott. Glappet mellan polisanmälningarna och de som fått stöd är oroväckande stort, skriver Sven-Erik Alhem med flera.

Att bli utsatt för ett brott är ofta ett trauma som sätter djupa spår och kan ta lång tid att bearbeta. Medmänskligt stöd kan mildra konsekvenserna. Idag kommer dessvärre många brottsutsatta aldrig i kontakt med stödjande verksamhet. Detta leder till både oro och onödigt lidande.

Den senaste tidens sprängningar och s.k. dödsskjutningar har satt fokus på hur ofta det förekommer att drabbade uppger att de inte fått något stöd. Många berättar hur det är helt tyst från samhällets aktörer. Polisen har ett särskilt ansvar att se till att brottsoffer kan förmedlas till stödverksamhet. För polis och åklagare är det förundersökningskungörelsen som styr hur polis och åklagare ska arbeta när brott har begåtts. Tyvärr är kungörelsen bristfällig i förhållande till brottsoffers rättigheter som finns i EU:s brottsofferdirektiv.

Förundersökningskungörelsen borde omfatta skyldighet att inte bara informera om att stöd finns att få, den borde också innebära en skyldighet att förmedla brottsoffer till stödverksamhet.

Under 2022 fick mer än 55.000 personer stöd av Brottsofferjouren. Under samma period polisanmäldes över 1,4 miljoner brott. Glappet mellan polisanmälningarna och de som fått stöd är oroväckande stort. På Brottsofferjouren vet vi att en stor andel av de som drabbas av brott behöver stöd. Brottsofferjouren finns här för att ge ett medmänskligt stöd, stöd i kontakten med polisen och med samhällets olika aktörer.

På Brottsofferjouren arbetar vi dagligen med att förmedla budskapet att vi finns till för alla som utsätts för brott. Men vi är i hög grad beroende av polisens information om och förmedling av det stöd vi erbjuder till alla brottsoffer, anhöriga och vittnen. Efter lång och intensiv kamp för att försöka få till stånd en ändring i förundersökningskungörelsen har vi tagit egna initiativ för att fler som behöver stöd får kontakt med oss. I en intensiv informationskampanj till polisen som den lokala jouren i Lund nu genomfört har förmedlingen på kort tid ökat med mer än femtio procent. Arbetet fortsätter i hela landet.

Brottsofferjouren erbjuder idag stöd i Sveriges alla kommuner och domstolar. Vi är som lågtröskelverksamhet lätta att komma i kontakt med även anonymt. Allra enklast är att ringa vår nationella telefoncentral på 116 006 vilket är EUs nummer för brottsofferstöd. Möjlighet finns även att chatta med oss. Här finns också möjlighet att få stöd på det egna modersmålet. Telefoncentralen och chatten är öppen alla dagar i veckan 365 dagar om året. Via telefoncentralen går det också lätt att nå någon av våra 62 lokala jourer. Om alla berörda myndigheter upplyste om hur enkelt det är att komma i kontakt med oss skulle det leda till att fler får det stöd de är i behov av.

För att fler brottsoffer, anhöriga och vittnen ska få det stöd de har behov av och rätt till behövs alltså:

  • Polisen ska informera och förmedla brottsoffer, anhöriga och vittnen till stödjande verksamhet.
  • Sverige behöver en samlad brottsofferlag. Idag är brottsutsattas rättigheter spridda över en mängd olika lagar och förordningar. Det ökar risken att drabbade inte får sina rättigheter tillgodosedda. En enhetlig brottsofferlag skulle sätta fokus på brottsoffret.
  • Alla brottsutsatta oavsett brottstyp har rätt till stöd – brottsoffers rättigheter är mänskliga rättigheter

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande Brottsofferjouren Sverige

Monica Ekström, vice förbundsordförande Brottsofferjouren Sverige och ordförande Brottsofferjouren Värmland

Fredrik Mellqvist, generalsekreterare Brottsofferjouren Sverige

Artikeltaggar

ÅklagareBrottBrott, lag och rättBrottsofferjourenEULundMonica EkströmOroligheterSven-Erik AlhemVärmlands länVittne

Läs vidare