Hoppa till huvudinnehållet

Svår balansgång kring ekonomiskt bistånd till svartboende

Publicerad:
Försäkringskassan har redan krav på godkända andrahandskontrakt för bostadsbidrag. Varför ska socialbidrag vara annorlunda?
Försäkringskassan har redan krav på godkända andrahandskontrakt för bostadsbidrag. Varför ska socialbidrag vara annorlunda? Foto: Janerik Henriksson/TT

Detta är en ledarartikel som uttrycker Nya Wermlands-Tidningens politiska linje. NWTs politiska etikett är konservativ.

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att kommuner inte får neka bistånd till hyra bara för att någon hyr bostad via ett svart andrahandskontrakt. Det är inte bra.

Socialnämnden i Göteborg nekade ekonomiskt bistånd till en man som hade problem att betala decemberhyran år 2021. Skälet var att andrahandsuthyrningen inte var godkänd av hyresvärden och att det inte är tillåtet att hyra ut en lägenhet utan hyresvärdens samtycke. Mannen överklagade och vann.

Nästan hälften av kommunerna har som regel att neka ekonomiskt bistånd till de som inte kan visa upp ett godkänt andrahandskontrakt. Grunden är till stor del skärpningar i lagstiftningen kring otillåten andrahandsuthyrning. För att kommunerna inte ska uppmuntra eller stötta kriminell verksamhet nekas helt enkelt ekonomiskt bistånd till dem som hyr olovandes.

Att neka människor ekonomiskt stöd på grund av att deras boende inte är godkänt av hyresvärden är en svår balansgång. Kommunerna ska å ena sidan genom socialtjänsten säkerställa att medborgarna har en skälig levnadsnivå. Men för att kommunerna ska kunna fullfölja sitt uppdrag och avgöra skälig levnadsnivå är det rimligt att kräva ett godkänt hyreskontrakt. Inte minst för att faktiskt kunna beräkna om hyran är rimlig.

Å andra sidan pekar Boverket på att kriminella sysslar med andrahandsuthyrning och att kommunerna faktiskt ska motverka kriminalitet. ”Detta blir en målkonflikt, för då är socialförvaltningen med och finansierar den olovliga verksamheten”, säger Micael Nilsson, expert vid myndigheten till Altinget.

Högsta förvaltningsdomstolen tar emellertid inte hänsyn till sådana konsekvenser, utan enbart till vad som står i lagen. ”Varken i socialtjänstlagen eller i dess förarbeten anges att rätten till bistånd för kostnader för boende ska vara beroende av att det hyresrättsliga regelverket har följts”, står det i domen.

Mycket av rättens resonemang bygger på en prejudicerande dom som säger att det inte finns fog att neka ekonomiskt bistånd enbart på grund av att boendet är olagligt. Denna dom handlar dock om en man som bodde i en kolonistuga där detaljplanen inte medgav åretruntboende. Det brott som förelåg här var alltså att bryta mot detaljplanen. Domen tog inte sikte på boenden som var olagliga såtillvida att de skedde utan hyresvärdens godkännande.

Det är också värt att påpeka att hyresgäster som olovligen bor i andra hand inte bryter mot lagen. Det gör bara den som hyr ut. Samtidigt finns det ett starkt allmänintresse att hindra att kriminella genom att använda sina utsatta hyresgäster som bulvaner för att tillskansa sig skattepengar.

Det är uppenbart att regelverken krockar. Kommunerna ska både hjälpa människor och inte stötta brottslig verksamhet. Det är egentligen inte heller kommunens uppgift att utreda och bekämpa brott. Det ska polisen göra. Politiken måste därför kliva in och tydliggöra vad som ska gälla. Försäkringskassan har redan krav på godkända andrahandskontrakt för bostadsbidrag. Varför ska socialbidrag vara annorlunda?

Artikeltaggar

AltingetBiståndBoverketBrottBrott, lag och rättFörsäkringskassanGöteborgHögsta förvaltningsdomstolenHotPolitik