Hoppa till huvudinnehållet

Positivt med vindkraft i Grums

Publicerad:
Det är osannolikt lyckliga omständigheter som skapat denna möjlighet för Grums kommun att bli en ansvarstagande del av Värmlands långsiktiga hållbara energiförsörjning, skriver insändarskribenten. Genrebild. Foto: Helena Landstedt/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Fortum har inlett processen mot att etablera en vindkraftpark i Grums som har potential att årligen leverera 600 miljoner fossilfria KWh.

Att döma av upprepade opinionsundersökningar om attityder mot vindkraft i Sverige är förmodligen en majoritet av invånarna i Grums positiva till projektet. Den ensidiga medierapporteringen kan ge intryck av motsatsen och riskerar tyvärr i sig att påverka opinionen.

Vindkraftsplanen har skapat oro hos kommuninvånare som har sina fastigheter närmast de föreslagna gränserna för projektet. Huvudargumenten mot vindkraft är välkända: vindkraft låter och syns ”för mycket”, vilket antas kommer att påverka livsstil och fastighetsvärden. Demokratiskt beslutad lagstiftning reglerar visserligen alla tänkbara aspekter omkring vindkraftsetableringar, inklusive vad som får synas och höras, men även när projekt uppfyller alla regler accepteras det ändå inte av motståndare till etableringarna, kan enkelt konstateras när projekt gås igenom i backspegeln. Den kompromisslösa opinionen får därför ett trovärdighetsproblem när man uppfattas som om man samlar på kritiska argument mot vindkraft samtidigt som man inte tar intellektuella och rationella konsekvenser av när projekt till synes nöjaktigt lever upp till höga krav. Det framstår som en oresonlig inställning som saboterar försök till genuina samtal om vindkraft. Varför letar man i det aktuella området i Segmon och Borgvik i Grums enligt den vindkraftskritiska sidan på Facebook efter rödlistade arter i området, när det ändå inte kommer att ha någon betydelse för dessas inställning till vindkraftsprojektet om man till slut aldrig finner någon rödlistad art? Varför lyfter man enligt samma Facebooksida spridningen av mikroplaster från vindkraftverken, när samma individer som lyfter frågan i Facebookgruppen oberört fortsätter att åka omkring i fordon med de däck som enligt kända fakta är en ojämförligt mycket större spridare av mikroplaster än vindkraften? När vindkraftsprojektet hävdar att man kan hålla nere bullret från vindkraften torgför representanter för den vindkraftskritiska sidan i NWT en helt annan beräkningsmodell än den modell som västerländska demokratier traditionellt utgår ifrån. Det kan framstå som om man önskar framkalla en oöverblickbar kakafoni av negativism som kommunens politiker inte i längden ska orka leva med, och dödar frågan med det kommunala vetot. Intrycket blir inte seriöst. Denna metod bör exponeras. Här har vindkraftsmotståndare en hemläxa att göra för att tas på allvar.

För att en vindkraftspark ska kunna etableras krävs maximalt goda vindförhållanden, vilket existerar i Grums. Det krävs tillgång till mark att placera verken på som är tom på bostäder, vilket finns. Det krävs en näringslivsaktör som kan energifrågan, tekniken och har ekonomiska muskler, vilket finns i Fortums engagemang. Det är osannolikt lyckliga omständigheter som skapat denna möjlighet för Grums kommun att bli en ansvarstagande del av Värmlands långsiktiga hållbara energiförsörjning. Tillfället bör tas tillvara.

En aktuell fråga att återkomma till är de konkreta lagförslag som ska presenteras efter regeringens färska utredning om reformer för att öka acceptansen för vindkraften lokalt, inklusive statsministerns kommentar till SVT om att ”kommunerna ska få betalt för vindkraften”.

K. Mikael Gustafsson

Grums

Artikeltaggar

BorgvikFortumGrumsMiljöSegmonVindkraft