Hoppa till huvudinnehållet

Skåreskolan versus Tuggeliteskolan

Publicerad:
86 miljoner kronor är mycket pengar och kan användas bättre än att lägga i byggnader, skriver insändarskribenten. Foto: Tommy Andersson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Förslaget från Barn- och ungdomsförvaltningen gällande Skåreskolan och Tuggeliteskolan väcker en massa frågor om hur det tänks inom kommunen.

Skåreskolans framtid är inte utstakad: ska utredas närmre

Är det en dold agenda här? Renoveringen av Skåreskolan beräknas kosta 55 miljoner kronor, att ställas emot kostnaden för utbyggnad av Tuggeliteskolan 133 miljoner kronor, plus rivningskostnad 8 miljoner. Alltså 141 miljoner emot 55 miljoner, en skillnad på 86 miljoner kronor. Hur kan man ens fundera på alternativen? När samma förvaltning går ut med ” vi måste spara”, det kan även resultera i uppsägningar. Det är lätt att bli fartblind när man använder andras pengar och inte behöver betala själv. Använd de 86 miljonerna till skolans drift istället så behövs inga hot om uppsägningar. 86 miljoner kronor är mycket pengar och kan användas bättre än att lägga i byggnader. Det är ju barnen det skall satsas på.

Tanken på flytt är ju ännu mer märklig när det precis har invigts en stor idrottshall bara cirka 200 meter ifrån skolan. Majoriteten av bostäder är ju i centrum och norrut.

Efter mycket reaktioner mot det tänkta förslaget har det kommunala styret sagt att inget är spikat, utan skall utredas. Detta enligt Anders Tallgren, ordförande i stadsbyggnadsnämnden i en artikel i NWT. Men, ligger det en dold agenda här? För i samma artikel står det att ”den nya Tuggeliteskolan förväntas bli klar 2026 och är planerad för 474 elever”. Samma antal som nämns i förslaget från början. Känns som det kommer att drivas igenom bara reaktionerna lagt sig.

Leif

***

SVAR DIREKT: Byggvision Skåre ska tas fram

Det finns ingen dold agenda när det gäller skolorna i Skåreområdet. Däremot finns det flera parallella processer och uppdrag som behöver samordnas och hanteras samlat framöver. De förslag som nu kommit fram från barn- och ungdomsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen gällande Skåreskolan, Tuggeliteskolan och Stodeneskolan är en återrapport på ett uppdrag som gavs redan 2020. Den visar på ett minskat elevunderlag de kommande åren. Det är bra att den utredningen färdigställts men det finns också andra frågor som behöver beaktas innan det blir aktuellt med en eventuell nedläggning, större renovering eller utbyggnad av skolorna i Skåre.

En sådan fråga är antalet och placeringar av förskolor. På många håll har vi en samlokalisering mellan förskolor och grundskolor för att kunna anpassa efter årskullarnas storlek.

En annan fråga är utvecklingen av centrum där en särskild detaljplaneprocess pågår för att utreda framtida utformning och vilka funktioner som kan rymmas där. En tydlig ambition är att få till fler lägenheter så att fler kan flytta till Skåre och det skulle också möjliggöra för människor som vill sälja sin villa och samtidigt bo kvar i området att faktiskt göra det. En generationsväxling i villaområdena skulle på sikt generera ett ökat behov av skolplatser.

Centrumöversynen handlar också om viktiga funktioner såsom handel, vårdcentral, BVC, vårdboende och bibliotek. Det kan i framtiden bli tal om att vissa funktioner får omlokaliseras och där kan dagens olika skolbyggnader vara ett alternativ.

Under året invigs också en helt ny och efterlängtad sporthall i Skåre och det är av bland annat miljömässiga och ekonomiska skäl viktigt att den används dagtid, kvällstid och helger. Det finns också starka önskemål om lokaler för föreningslivet. Utöver de här frågorna så är det ett omfattande översvämningsskydd på gång i Klarälven och järnvägen ska förhoppningsvis på sikt få dubbelspår och det utreds även ett eventuellt tågstopp. Så det är mycket på gång och för att hålla ihop alla trådar ska en Byggvision för Skåre nu tas fram och det arbetet sker i dialog med medborgare, föreningar och företag. Byggvisioner har tidigare, på ett framgångsrikt sätt, tagits fram för Väse, Norsbygden och Ulvsby/Vallargärdet.

Vi i det grönröda styret har pekat ut samhällsbyggnad i hela kommunen som ett prioriterat område. Så det finns som sagt ingen dold agenda, utan tvärtom en tydlig och öppen agenda för en utveckling av Skåre och kommunens övriga mindre tätorter.

Anders Tallgren (S)

kommunalråd och ordförande stadsbyggnadsnämnden

Monika Bubholz (MP)

kommunalråd och ordförande teknik- och fastighetsnämnden

Lina Larhult (S)

ordförande barn- och ungdomsnämnden

Marie Persson (C)

andre vice ordförande barn- och ungdomsnämnden

Artikeltaggar

Anders TallgrenBostad och byggenFörvaltningIdrottshallRenoveringarUppsägningar