Hoppa till huvudinnehållet

Det är inte fett att vara arbetslös

Publicerad:
De senaste åren har vi haft tydliga neddragningar på arbetsmarknaden. Inte minst 2019 då omkring 3 000 medarbetare lämnade Arbetsförmedlingen, skriver Daniel Thörner.
De senaste åren har vi haft tydliga neddragningar på arbetsmarknaden. Inte minst 2019 då omkring 3 000 medarbetare lämnade Arbetsförmedlingen, skriver Daniel Thörner. Foto: Johan Nilsson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Avgörande är att arbetsmarknadens parter hittar dessa personer inom rimlig tid och att det finns fungerande samverkan i praktiken mellan kommun och stat samt övriga nödvändiga aktörer, skriver Daniel Thörner.

I ett av sina tweets skriver arbetsmarknadsministern Johan Pehrson (L) ”Med regeringens politik kommer det inte vara lika fett att vara arbetslös” Citeras även i tidningen Arbetsvärlden (18/4 2023). Att det skulle vara fett att vara arbetslös är förstås inget som stämmer med verkligheten tvärtom visar forskningen att långvarig arbetslöshet utöver utanförskap kan leda till allvarlig ohälsa.

Därav är det av yttersta vikt när vi står inför en ekonomisk kris och en stundande lågkonjunktur att satsa just på de som står längst ifrån arbetsmarknaden med riktade insatser både till utbildning, matchning och arbetslivsinriktade rehabilitering. Många är i behov av insatser som särskild stödperson för introduktions och uppföljningsstöd (Sius) samt lönebidrag dessa insatser finns hos Arbetsförmedlingen.

Avgörande är att arbetsmarknadens parter hittar dessa personer inom rimlig tid och att det finns fungerande samverkan i praktiken mellan kommun och stat samt övriga nödvändiga aktörer. Viktigt med riktade medel till arbetslivsinriktad rehabilitering då behovet där är särskild stort. De senaste åren har vi haft tydliga neddragningar på arbetsmarknaden. Inte minst 2019 då omkring 3 000 medarbetare lämnade Arbetsförmedlingen och då även specialistkompetenser som psykologer och arbetsterapeuter lämnade.

För att på sikt kunna vända trenden med den ökade arbetslösheten och lågkonjunkturen krävs en satsning just på dessa nyckelkompetenser på arbetsmarknaden med riktade medel och insatser men detta kräver samverkan mellan stat, kommun och kompletterande aktörer. Avgörande är också utbildning samt övriga matchningsinsatser men då statistiken visar på att omkring 70 procent står långtifrån från arbetsmarknaden krävs här en tydlig prioritering.

Utöver detta ser vi exempel från vara grannländer att de som kommer från Ukraina i ett tidigare skede fått undervisning liknande det som vi Sverige kallar för SFI-undervisning utöver det har det krävts ett personnummer på den svenska arbetsmarknaden för att få tillgång till arbetsmarknadspolitiska insatser. Detta har lett till att tiden till arbete försenats. Forskningen visar på att få uppnå bästa möjliga resultat krävs kombination med insatser det vill säga undervisning i svenska samt matchningsinsatser såsom exempelvis arbetspraktik.

Daniel Thörner

Arbetsförmedlare, Karlskrona

Artikeltaggar

ArbeteArbetsförmedlingenArbetslöshetArbetsmarknadJohan PehrsonLiberalernaRehabiliteringUkrainaUtbildning