Hoppa till huvudinnehållet

Kommunerna måste ta sitt ansvar för elförsörjningen

Publicerad:
Störst acceptans finns i västra och södra Sverige där sju av tio är positiva till landbaserad vindkraft, skriver Anders Wiktorson och Anna Berggren. Foto: Johan Nilsson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Med nuvarande lagstiftning och ett oförändrat förhållningssätt från kommunerna är storskalig elektrifiering av transporter och industri i fara, skriver Anders Wiktorson och Anna Berggren.

Genom sin vetorätt stoppas 8 av 10 vindkraftsprojekt av kommunerna. Överutnyttjandet av vetorätten riskerar att stjälpa hela den nationella elförsörjningen och den gröna omställningen om inte kommunerna tar ett större ansvar. En ny Novus-undersökning visar att acceptansen för vindkraft är stor bland medborgarna – särskilt i västra och södra Sverige.

Spelplanen är klar och förutsättningarna tydliga – Sverige behöver fördubbla elproduktionen fram till 2035 från cirka 140 TWh till 280 TWh om elektrifiering av transporter och elintensiva industrisatsningarna ska bli verklighet. I det längre perspektivet är behovet 370 TWh enligt de bedömningar som gjorts av Energimyndigheten. Att nå de volymerna ser i dag närmast ut som en illusion om inte kommunerna ändrar sin inställning till vindkraft radikalt.

Genom miljölagstiftning har kommunerna i praktiken fått ett ansvar för att möjliggöra eller förhindra utbyggnad av vindkraft. Därmed blir de en del av ett långt större pussel i den nationella elförsörjningen.

Så skriver du en debattartikel

Fram till 2035 är expertisen enig. Det är landbaserad vindkraft som snabbast kan bidra till denna mycket stora ökning av elbehovet. Men med nuvarande lagstiftning i ryggen säger kommuner nej till åtta av tio vindkraftsprojekt. Låt oss vara tydliga – med nuvarande lagstiftning och ett oförändrat förhållningssätt från kommunerna är storskalig elektrifiering av transporter och industri i fara.

I ljuset av detta är det orimligt att en nationell elförsörjningsfråga blir offer för kommunpolitiker som främst tar lokala hänsyn till högljudda särintressen. Politiker ute i våra kommuner upplever sannolikt motståndet mot vindkraft som större än det objektivt är. Motståndare till vindkraft är ofta högljudda i sin opposition men om man lyfter blicken är acceptansen för vindkraft god visar vår nya undersökning.

Novus har på uppdrag av Cowi undersökt vad svenskarna faktiskt tycker om vindkraft. Bilden är överraskande positiv till skillnad mot vad debatten ofta får oss att tro. Störst acceptans finns i västra och södra Sverige där sju av tio är positiva till landbaserad vindkraft. I norra Sverige är däremot acceptansen till vindkraft på land inte lika stor, då strax över hälften (53 procent) anger att de är positivt inställda. Men i hela landet är så få som tre av tio negativa till vindkraft i närheten av bostaden.

För att inte riskera en situation där en nödvändig utbyggnad av elproduktion går om intet måste politikerna se till helheten. De måste förstå att de har ett större ansvar genom nuvarande lagstiftning. Annars krävs en förändrad lagstiftning där kommunerna får mindre inflytande eller rent av blir av med den vetorätt som finns. En rätt som i dag överanvänds. Som en internationell vindkraftsprojektör kan vi se att Sverige har många problem med tillståndsprocesser jämfört med andra länder – varav kommunernas negativa inställning är en av de saker som sticker ut.

Sker inte en utbyggnad av vindkraften kommer det också drabba möjligheten att bygga ut lokalt näringsliv som är elintensiv. Därmed finns det ett tydligt lokalt intresse att öka utbyggnadstakten genom att säga ja till fler vindkraftsprojekt.

Anders Wiktorson

Vd, Cowi i Sverige

Anna Berggren

Marknads- och hållbarhetschef, Cowi i Sverige

Artikeltaggar

DebattElEnergiEnergiförsörjningEnergimyndighetenIndustrierNovusVindkraft