Hoppa till huvudinnehållet

Fler tandhygienister behövs för en bättre munhälsa

Publicerad:
Vårt arbete främjar munhälsa i alla åldersgrupper så att de egna tänderna kan bevaras hela livet, skriver Fouzieh Eliassy och Yvonne Nyblom.
Vårt arbete främjar munhälsa i alla åldersgrupper så att de egna tänderna kan bevaras hela livet, skriver Fouzieh Eliassy och Yvonne Nyblom. Foto: Jessica Gow/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Bristen på tandhygienister runt om i landet riskerar att gå ut över munhälsan i Sverige, skriver Fouzieh Eliassy och Yvonne Nyblom.

I dagarna samlas drygt 800 tandhygienister i Karlstad för att delta på Tandhygienistdagarna. Sveriges Tandhygienistförening arrangerar ett program där vi lyfter fram tandhygienistens viktiga roll men också diskuterar en arbetsmiljö som blivit allt kämpigare. I dag är det brist på tandhygienister i 19 av 21 regioner. Det påverkar både patienter och oss som arbetar i tandvården på ett negativt sätt.

Bristen på tandhygienister runt om i landet riskerar att gå ut över munhälsan i Sverige. Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen visar att dagens efterfrågan på tandhygienister också gäller på fem års sikt. Det är hög tid att agera — vi behöver hitta både dagens och framtidens kollegor!

Vi tandhygienister kan erbjuda ett hälsofrämjande och förebyggande arbete som bidrar till god munhälsa. Legitimerade tandhygienister arbetar självständigt och i team med tandläkare och tandsköterskor. Vårt arbete främjar munhälsa i alla åldersgrupper så att de egna tänderna kan bevaras hela livet. Arbetet inriktas på förebyggande arbete, men också på undersökningar och sjukdomsbehandlande åtgärder.

Så skriver du en debattartikel

Men arbetsmiljön är ansträngd inom tandvården. Medlemsundersökningen Snöhögen av arbetsuppgifter smälter aldrig visar att 37 procent av tandhygienisterna sällan eller aldrig har ork att göra andra saker efter arbetsdagens slut. Hela 14 procent av tandhygienisterna kan sällan eller aldrig ta pauser under arbetsdagen. Många beskriver att de får svårt att hinna med administrationen för att det saknas kollegor. Underbemanningen måste brytas. Vi uppmanar arbetsgivare att ta sitt arbetsmiljöansvar fullt ut genom att:

● skapa förutsättningar för en hälsosam balans mellan arbete och fritid.

● ta tillvara medarbetarnas kompetens och stimulera till utbildning och kompetensutveckling.

● erbjuda konkurrenskraftiga löner!

Tandvården har stora möjligheter att arbeta mer förebyggande med munhälsa. Där är vi tandhygienister en viktig kompetens. Forskningen visar att det finns ett starkt samband mellan munhälsa och allmänhälsa. Till exempel finns det ett samband mellan munhälsa och förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, cancer och reumatiska sjukdomar. Vi tandhygienister har en stor och viktig roll i samverkan med hälso- och sjukvården. Med ett starkt förebyggande arbete kan munhälsan hos befolkningen fortsätta utvecklas positivt. Men då måste tandvården förbättra villkoren för tandhygienister.

Värmland är landets mest tandhygienisttäta region, mycket tack vare Tandhygienistprogrammet vid Karlstads universitet. På många sätt är regionen en förebild till hur vi vill arbeta. Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande är framtiden. Tandvården behöver bli bättre på att behålla och attrahera fler till tandhygienistyrket!

Fouzieh Eliassy

Sveriges Tandhygienistförening (STHF)

Yvonne Nyblom

Sveriges Tandhygienistförening (STHF)

Artikeltaggar

ArbetsförmedlingenDebattFolkhälsaKarlstadKarlstads universitetRegion VärmlandSjukvårdSocialstyrelsenTandvårdVärmlands län