Hoppa till huvudinnehållet

Regeringens plan – fler elever i utanförskap

Publicerad:
Målet är att skapa en detaljstyrd skola utan tilltro till professionen, en skola där elever riskerar att bli rättslösa och bortvalda av samhället, skriver Anders Peterson.
Målet är att skapa en detaljstyrd skola utan tilltro till professionen, en skola där elever riskerar att bli rättslösa och bortvalda av samhället, skriver Anders Peterson. Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Regeringen och Sverigedemokraterna lägger förslag som på riktigt är farliga för den demokratiska värdegrund som svensk skola har vilat på sedan andra världskriget, skriver Anders Peterson.

Regeringens plan för svensk skola formuleras i Tidöavtalet. Där framgår det tydligt att man inte har tillit till varken professionens kompetens eller adekvat forskning. Tidöpartierna vill i stället ha mer kontroller, regler och straff.

Jag ska här lyfta några av de förslag som kommer att få stora konsekvenser för framtida generationer. Regeringen vill till exempel att det ska bli enklare att ta bort elever från skolan, något som redan i dag är möjligt. I dagens lagstiftning finns det dock ett tydligt rättssäkerhetsperspektiv för barnet. Den rättssäkerheten vill man nu ändra genom att ta bort elevernas möjlighet framföra sina synpunkter gällande ärenden som rör dem själva.

Som om inte detta vore nog så vill man också införa jour/akutskolor. Historielösheten i förslaget är monumental. Att sätta barn i fängelseliknande strukturer har provats tidigare, och det har aldrig varit fruktsamt. Det leder istället till att unga människor får en utmärkt utbildning i kriminalitet och att samhället visar att dessa barn inte är önskvärda.

Så skriver du en debattartikel

Tidöpartierna har tydligen glömt bort (eller så är det medvetet) skolans uppdrag att fostra demokratiska medborgare. Man vill nämligen göra barn och ungdomar mer rättslösa än vad de är i dag. Man vill till exempel ta bort kravet på att disciplinära åtgärder gentemot barn måste dokumenteras. Det är något som vi aldrig skulle acceptera för vuxna människor i ett rättssamhälle. Det är på riktigt djupt oroande att man vill skapa generationer som ska vänja sig vid att straff kan utdelas utan transparens. Man kan undra om Tidöpartierna ens känner till att Barnkonventionen är lag!

Tidöpartierna antyder också att modersmålsundervisning är negativt trots att forskningen visat att det leder till bättre resultat i samtliga skolämnen för elever som har ett annat modersmål än svenska. Vi har redan nu en brist på arbetskraft i vårt land, och vi kommer att behöva att varenda ung människa är i sysselsättning. Tidöpartierna vill i det läget försvåra för de människor som inte har svenska som modersmål. Det är tydligt att man ser en del människor som problem i stället för tillgångar.

Regeringen och Sverigedemokraterna lägger förslag som på riktigt är farliga för den demokratiska värdegrund som svensk skola har vilat på sedan andra världskriget. Skolan har, och har haft, en viktig roll som ett vaccin mot fascism och antidemokratiska strömningar.

Tidöpartierna vill nu skapa en skola som går tvärtemot det samhällsuppdraget. Målet är att skapa en detaljstyrd skola utan tilltro till professionen, en skola där elever riskerar att bli rättslösa och bortvalda av samhället. Man har ingen ambition att leva upp till barnkonventionen och förstår inte att varje ungdom som hamnar utanför är en förlorad tillgång för samhället och ett lidande för den enskilde.

Regeringens ambition att skapa en skola som leder till minskad demokrati och ökat utanförskap är motsatsen till den skola som Centerpartiet i Karlstad jobbar för.

Anders Peterson

Centerpartiet Karlstad

Artikeltaggar

BarnBarnkonventionenCenterpartietDebattKristdemokraternaLiberalernaModeraternaNazismSkolorSpråkSverigedemokraternaSveriges regeringTidöavtalet