Hoppa till huvudinnehållet

Så kan arbetsgivare skapa en arbetsplats för autistiska personer

Publicerad:
Ibland är det enda som behövs tydliga instruktioner om vad som förväntas och en lugnare arbetsmiljö, skriver Helene Stenbro.
Ibland är det enda som behövs tydliga instruktioner om vad som förväntas och en lugnare arbetsmiljö, skriver Helene Stenbro. Foto: Tim Aro/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi med autism är en stor outnyttjad potential i samhället. Som det ser ut i dag får många av oss aldrig ens en chans, skriver Helene Stenbro.

I dag får vi med autism sällan en chans att bidra på arbetsmarknaden, vilket är ett slöseri med mänskliga resurser. Bland autistiska personer finns många som både vill och kan bidra på arbetsmarknaden. Autism Sveriges autismombud uppmanar nu arbetsgivare och kollegor till attitydförändring.

Autism är en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning som visar sig i hur en person uppfattar omvärlden och samspelar med andra. Det finns stora skillnader mellan autistiska individer, vilket innebär att vi är olika trots att vi har samma diagnos. Vi vill ersätta den negativa och ensidiga bilden av vad autism är med en positiv syn på våra individuella styrkor och förmågor. Autism har ingenting med begåvning att göra.

Vi är många autistiska som både vill och kan bidra på arbetsmarknaden men som på grund av osäkerhet hos arbetsgivare har svårt att få jobb. När vi väl får ett arbete blir vi ofta ojämlikt bemötta på grund av fördomar om autism även om avsikten inte är att diskriminera. Så det är inte konstigt att en del väljer att inte nämna sin autism när de söker arbete.

Så skriver du en debattartikel

Det finns personer som blivit uppsagda som en följd av att de berättat om sin autism. Arbetsgivarna har givetvis hittat något annat att skylla på eftersom det är diskriminering att säga upp någon på grund av en funktionsnedsättning. Ofta handlar det om samarbetssvårigheter. Men i nästan alla fall går det att lösa genom att prata med oss. Ibland är det enda som behövs tydliga instruktioner om vad som förväntas och en lugnare arbetsmiljö.

Små anpassningar på en arbetsplats kan leda till stora skillnader, både för individers välbefinnande och arbetskraften i samhället. Om ni ser och använder våra styrkor och vågar testa nya lösningar kan fler av oss arbeta 100 procent av vår förmåga.

Vi med autism är en stor outnyttjad potential i samhället. Som det ser ut i dag får många av oss aldrig ens en chans. Det krävs en attitydförändring både från arbetsgivare och kollegor.

Autism Sveriges autismombud har tre konkreta förslag på hur arbetsgivare och kollegor kan skapa en arbetsmiljö för autistiska personer

1. Våga tänk nytt och ge autistiska individer en chans

Förlegade och negativa uppfattningar om autism på arbetsmarknaden behöver ersättas av en positiv bild som tar fasta på vad människor vill och kan med rätt stöd.

2. Var tydlig med förväntningar och instruktioner

Ibland är allt som krävs att arbetsgivaren är tydlig med sina instruktioner och förväntningar.

3. Bemöt autistiska kollegor med respekt

När vi är öppna med vår autism behöver det finnas en trygghet i att vi blir bemötta med respekt på arbetsplatsen. När arbetsgivare och kollegor ser våra individuella styrkor och förmågor skapas en arbetsplats där vi kan uppnå vår fulla potential.

Autism Sveriges autismombud

Helene Stenbro

Inger Wiberg

Josef Icmen

Joanna Halvardsson

Karin Österman

Linda Jensen

Turid Fredriksson

Artikeltaggar

ArbetsgivareArbetsmarknadArbetsmiljöAutismDebattDiskrimineringFunktionsnedsättning