Hoppa till huvudinnehållet

Diesel och el visar vägen

Publicerad:
Elisabeth Svantesson visar upp vårbudgeten. Foto: Henrik Montgomery/TT

Detta är en ledarartikel som uttrycker Nya Wermlands-Tidningens politiska linje. NWTs politiska etikett är konservativ.

Presskonferensen där finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterade vårbudgeten var, som man kan förvänta sig, saklig och tråkig. En ändringsbudget är en korrigering av kursen – inte en skarp sväng.

Vårändringsbudgeten uppgår totalt till fyra miljarder kronor. I förhållande till de 1 200 miljarder som utgör statsbudgeten på årsbasis ter det sig inte särskilt kraftfullt. Regeringen verkar vilja skicka signalen att riktning är viktigare än fart och att det är fokus på att lägga grunden för framtida reformpaket.

Barnfamiljer som i dag får bostadsbidrag får förlängt och höjt tilläggsbidrag. Försvaret tillförs ytterligare resurser för att förbereda en Nato-anslutning och en förstärkning av beredskapen för att säkra tillgång till livsmedel i händelse av kris genomförs.

Arbetslinjen stärks genom att öka incitamenten för att lämna bidragsberoende och bli självförsörjande. Här verkar regeringen inte våga säga det man egentligen menar; det är för liten skillnad i inkomst mellan de som jobbar och de som försörjs av det allmänna.

Här finns utrymmet för tuffare retorik, för vänsterkantens argument är sällsynt förutsägbara när ämnet kommer på tal. Högvis med anekdotisk bevisföring står redo att användas för att utmåla regeringen som ondskefulla despoter som vill tvinga folk att arbeta för att göda kapitalister. Mot detta finns otaliga verklighetsbaserade motargument att slipa på och använda.

Sänkningen av skatten på jordbruksdiesel kvarstår. Ett logiskt resonemang som kan dras ännu längre. Diesel är en grundläggande insatsvara för all form av inhemsk livsmedelsproduktion och de jordbruksmaskiner som rullar tack vare den körs redan så effektivt det går. En ökning av skatten på insatsvaror i verksamhet som redan är effektiv vältras per automatik över på slutkonsumenten och livsmedelspriserna är en stor bakomliggande faktor för både inflation och oro.

Elen är även den en insatsvara i livsmedelsproduktion där skatteuttaget till slut tas ur medborgarens kundvagn. Här finns det utrymmet för en reform liknande den för jordbruket. En sänkning av elskatten för livsmedelsproduktion skulle ha betydligt lättare att träffa rätt än den långa procedur vi nu genomlider innan det så kallade elstödet för företag är på plats.

Samtidigt som Svantessons presskonferens på regeringskansliet gick av stapeln publicerade Dagens Nyheter en debattartikel undertecknad av de fyra partiernas ekonomisk-politiska talespersoner. Avslutningen av denna utlovar mer borgerlig politik än hela Svantessons presskonferens.

“En del är att den statliga förvaltningen effektiviseras. Regeringen inleder nu ett arbete för att minska antalet myndigheter och ompröva det offentliga åtagandet där så är lämpligt.”

Debattartikelns löften om färre myndigheter och effektivare förvaltning i kombination med Svantessons tydlighet med att resurser skall tillföras där de gör mest nytta istället för att använda skattebetalarnas pengar till ineffektiv signalpolitik.

En tråkig presskonferens om ett trist ämne är avklarad. Gott så. Högern skall hålla sig för god för att lova allt till alla. Det har partierna på andra sidan gjort för många gånger och resultatet av det ser vi nu. Med det sagt; även på en tråkig grund kan man bygga vackra byggnader. Vårändringsbudgeten må vara av den tråkigare arten men sammantagna är dagens olika utspel inte utan ljuspunkter.

Artikeltaggar

Dagens NyheterDieselElElisabeth SvantessonInflationJordbrukLedareLivsmedelModeraternaNatoSkatterStatsbudgetSveriges regeringTidöavtalet