Hoppa till huvudinnehållet

Varför är inte mitt barns förskola prioriterad?

Publicerad:
På mitt barns förskola har det efterfrågats en projektor till ett sinnesrum i över ett års tid, skriver insändarskribenten.
På mitt barns förskola har det efterfrågats en projektor till ett sinnesrum i över ett års tid, skriver insändarskribenten. Foto: Andreas Hillergren/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

”Förskollärare ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik samt att barnen får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.” Skolverket 2018, läroplan för förskolan.

Detta säger alltså läroplanen för förskolan, är detta något som Karlstads kommun inte längre arbetar efter? Enligt lag ska de nämligen göra det. På mitt barns förskola har det efterfrågats en projektor till ett sinnesrum i över ett års tid. Att tillägga här är även att läroplanen belyser att man som förskollärare ska följa barns visade intresse i utbildningen, hur lätt är detta när det tar ett år att få fram en projektor? Tror kommunen att intresset hos barnen finns kvar då?

När denna projektor nu äntligen kom visar det sig att det är den billigaste på marknaden utan någon som helst uppställningsanordning eller dylikt. Hur ska förskollärarna på mitt barns förskola kunna följa deras lagliga ansvar enligt läroplanen när förutsättningarna inte ges?

Jag läser själv till förskollärare och vet att material köps in utan problem på andra förskolor i samma kommun, varför görs det skillnad från förskola till förskola? Vem bestämmer budgeten och varför är mitt barns förskola inte prioriterad? Alla barn ska enligt lag ges samma förutsättningar i sin utbildning, det är tydligt att detta inte följs i Karlstads kommun.

Besviken mamma och blivande förskollärare

***

SVAR DIREKT: Alla förskolor är lika prioriterade

Alla kommunala förskolor i Karlstad arbetar utifrån förskolans läroplan, och alla förskolor är lika prioriterade vid budgettilldelningen. Sedan är det upp till varje rektor att besluta om hur verksamheten ska se ut på den enskilda förskolan och hur de resurser som tilldelats ska användas för att gynna barnens utveckling på bästa sätt.

Att barnen får använda digitala verktyg är precis som läroplanen säger en viktig del i deras utveckling. Däremot är inte ett enskilt verktyg avgörande för att en förskollärare ska kunna utmana och stimulera barnen i sin undervisning. Förskolan har utöver projektorer även tillgång till lärplattor och datorer, och som för alla digitala verktyg är det hur de används, vad som visas och att personalen säkerställer att barnens nyfikenhet uppmuntras som är det viktiga.

Projektorer köps via upphandlade leverantörer och modellen anpassas utifrån vad de ska användas till. Just ett sinnesrum är inte beständigt utan då köps ofta en flyttbar projektor som kan användas på flera ställen.

Varför det tagit så lång tid från faktiskt beställning till leverans är svårt att svara på eftersom det inte framgår vilken förskola det gäller. Prata gärna med förskolans rektor så kan vi reda i det aktuella fallet.

Sarah Thorén

utbildningschef förskola

Artikeltaggar

FörskolorInsändareKarlstads kommunSkolverketUtbildning