Hoppa till huvudinnehållet

Har du tänkt på Jesus under påskhelgen?

Publicerad:
Det ofrånkomliga resultatet av allt detta sammantaget är ett samhälle där kristendomen med dess kultur och etik är i avtagande och den grova kriminaliteten ökar lavinartat, skriver insändarskribenten.
Det ofrånkomliga resultatet av allt detta sammantaget är ett samhälle där kristendomen med dess kultur och etik är i avtagande och den grova kriminaliteten ökar lavinartat, skriver insändarskribenten. Foto: Kallestad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Påskens otvetydiga budskap om Jesu död på korset och uppståndelse är inte bara den starkaste kraften till förvandling i en människas liv men i hela samhället.

Ledande politiker som varit och är ”fiender till Kristi kors” har satsat på att avkristna vårt land och folk med oöverskådliga skador som följd. Det finns inga vakuum i tillvaron.

Där kristendomen med dess andlighet, morallära och jurisdiktion har fått vika undan, har annan religion med helt andra värderingar och annan kultur berett sig tillträde, ivrigt påhejade av dessa politiker i Rosenbad och på den ”Helige Andes Holme”, det vill säga riksdagen.

Men inte heller vi kristna har stått upp för kristendomens och för Guds skull! Kristna ledare har varit slappa och undergivna, och i snällhetens/mjäkighetens namn har de inte sällan välkomnat att ”avgudatempel” har etablerats på ett stort antal orter i vårt land. Det har varit i stort sett omöjligt att få höra en radikal predikan från en kyrkas eller frikyrkas predikstol, som markerar skillnaden mellan kristen gudstro och muslimsk tro på en Allah som gett sig till känna genom beduinen Muhammed. Att islams många försök till anknytning till både judendom och kristendom är fulla av förljugna påståenden vågar ingen beröra. Att vara snäll och låta sig underkuvas har blivit de kristnas främsta dygd. Islam betyder ”underkastelse”. Istället för Jesus har en växande hop människor valt att släppa fram våldsverkaren Barabbas.

Det ofrånkomliga resultatet av allt detta sammantaget är ett samhälle där kristendomen med dess kultur och etik är i avtagande och den grova kriminaliteten ökar lavinartat och kryper allt längre ner i åldrarna. Polisen står handfallen inför det nya våldet. Myndigheterna försöker stifta nya lagar för att stävja utvecklingen, men för varje vecka som går vinner kriminaliteten ny mark och skördar nya offer.

Den enda räddningen för var och en av oss, liksom för vårt fosterland, är att vi kristna företrädda av våra pastorer och präster och övriga ledare vågar göra slag i saken och på nytt börja predika Jesus Kristus och Honom som korsfästs till försoning och frälsning och uppstånden från de döda till evigt liv för var och en som tror.

Men också att de många politiker i kommuner, regioner, riksdag och regering som är troende kristna vågar stå upp för sin kristna tro och verka för ett ökat inflytande av kristen tro och livsåskådning med kristen etik på alla nivåer av vårt samhälle med början i skolans värld.

Bibeln är numera är bannlyst i skolan men däremot inte i landets fängelser. Om bibeln fanns i skolan och barnen fick en djupare undervisning om bibeln och kristen tro, skulle behovet av fängelser och fångvård minska drastiskt.

Påskhelgen skulle kunna vara det optimala tillfället att påbörja ett nytt landsomfattande uppvaknande och en frimodig förkunnelse, inte bara i kyrkor och kapell, men i alla tillgängliga media och ute i samhället inklusive i så kallade utsatta områden, där kunskapen om Jesus är minimal eller obefintlig. Jesus till folket! Det är inte koranbränningar som ska rädda Sverige. Det är frimodig och tydlig förkunnelse i tal och sång om Jesus som Guds son och världens frälsare! Låt oss aldrig blygas för evangelium, för det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Glad och god påsk till dig och de dina!

Kjell Samuelson

Artikeltaggar

BibelnGudInsändareIslamJesusKristendomRosenbad