Hoppa till huvudinnehållet

Fel att ställa Värmlands flygplatser mot varandra

Publicerad:
För näringslivet i Värmland skulle det betyda mycket mer att Karlstad blir en nationell flygplats och får en flyglinje ut till Europa, skriver insändarskribenten.
För näringslivet i Värmland skulle det betyda mycket mer att Karlstad blir en nationell flygplats och får en flyglinje ut till Europa, skriver insändarskribenten. Foto: Mikael Lindblom

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi har fått tagit del av Handelskammarens enkät som skickas ut till företag i Värmland. Oklart hur urvalet har skett, eftersom vissa medlemsföretag enligt uppgift inte har fått enkäten.

Efter att ha tagit del av utredningen som enkätundersökningen hänvisar till förstår vi att det finns flera delar i den. Grunduppdraget är att analysera och föreslå en långsiktig och hållbar inriktning för statens ansvar för flygplatserna i Sverige, så att behoven av en grundläggande tillgänglighet för medborgare, näringsliv och samhällsviktigt flyg tillgodoses i hela landet. Uppdraget omfattar det nationella basutbudet av flygplatser och de statliga finansiella stöden till ickestatliga flygplatser.

I uppdraget ingår inte att utreda flyglinjer med allmän trafikplikt. Utredaren konstaterar själv att han helt på egen hand valt att inkludera detta perspektiv. Man kan tycka det är anmärkningsvärt att Handelskammaren i sin enkät enbart fokuserar på den del som utredaren inte hade som sitt uppdrag.

Om enkätundersökningen ska vara underlag till Handelskammarens remissvar kan man som företagare i Värmland fundera över varför man riktat in sin enkät på att ställa Värmlands flygplatser mot varandra? Är detta ett ”beställningsjobb” och vem är i så fall beställaren? För näringslivet i Värmland skulle det betyda mycket mer att Karlstad blir en nationell flygplats och får en flyglinje ut till Europa. Från Karlstad till Stockholm tar vi oss utan problem snabbt och smidigt med tåg.

Flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda är upphandlad utifrån principen för allmän trafikplikt, det vill säga tillgänglighet till Stockholm tur och retur över dagen samt att det inte finns ett tillräckligt stort kundunderlag. Kundunderlaget består i dag till största delen av resenärer från företag som verkar på den värmländska landsbygden i de kommuner som utgör cirka 40 procent av Värmlands yta.

Det ska bli intressant att ta del av Handelskammarens remissvar och hur man ser på hela Värmlands tillgänglighet till flyglinjer - till Stockholm och övriga Europa!

Påverkad flygresenär

***

SVAR DIREKT: Vi uppmuntrar alla våra medlemsföretag att göra sin röst hörd

Handelskammaren är en medlemsorganisation med 1 200 medlemmar i Värmland. På uppdrag av våra medlemmar är en av våra främsta uppgifter att vara deras röst, alltså att samla ihop och uttrycka medlemsföretagens åsikter i frågor som påverkar dem. Det kan handla om hur ett nytt elstöd ska utformas, hur den gymnasiala utbildningen ska dimensioneras, vilka effekter en nationell infrastrukturplan har på resandet till, från och inom Värmland. Eller som i det här fallet, hur förslagen i en ny flygutredning påverkar medlemsföretagen.

För att kunna vara medlemmarnas röst behöver vi mycket kunskap om vad medlemmarna tycker. Därför samlar vi in input från våra 1 200 medlemsföretag genom personliga samtal och digitala plattformar. Synpunkter som vi sedan sammanställer i våra yttranden.

För att ta reda på hur våra medlemsföretag påverkas av förslagen i den nya flygutredningen har vi dels genomfört personliga samtal med medlemsföretagen i Torsby och Hagfors, dels skickat ut en enkätundersökning till alla våra medlemsföretag i Värmland. Enkäten i sig innehåller frågor som rör både flygtrafik från Hagfors/Torsby och Karlstad. Vi har bland annat ställt frågor om hur medlemmarna skulle påverkas av olika scenarier och hur linjerna används eller skulle kunna användas. Svaren från enkäten, tillsammans med de personliga samtalen, kommer att ligga till grund för hur vi agerar i frågan.

Om du av någon anledning som medlemsföretag inte har fått tillgång till enkätundersökningen, finns det fortfarande möjlighet att uttrycka din åsikt genom ett personligt samtal eller genom att svara på enkäten. Vi uppmuntrar alla våra medlemsföretag att göra sin röst hörd.

Frida Johansson

vd Handelskammaren Värmland

Artikeltaggar

FlygplatserInsändareKarlstadStockholmVärmlands län