Hoppa till huvudinnehållet

Kluster är klistret som skapar kraften

Publicerad:
Sandra Sundbäck, vd Paper Province Foto: Lisa Olaison

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Marknaden blir allt mer globaliserad och konkurrensutsatt och då kan det vara avgörande för företag att samarbeta för att öka produktivitet, innovation och konkurrenskraft. Och det är precis vad kluster möjliggör. Så i denna krönika tänkte jag passa på att slå ett slag för samverkan i kluster och samtidigt beskriva hur de skapar värde.

Kluster är som klistret mellan företag, akademin och samhället i stort. Ett kluster samlar aktörer som engagerar sig inom en viss bransch och ett visst geografiskt område. Med denna typ av samverkan kommer en mängd fördelar för dess medlemmar, såsom tillgång till specialiserad arbetskraft, nya idéer och innovationer.

Ta Silicon valley i Kalifornien som exempel. Där samarbetar företag inom teknikbranschen för att skapa ett av världens mest innovativa och framgångsrika kluster. Genom sitt engagemang har företagen i Silicon valley kunnat bygga nätverk, skapa samarbeten för innovationsutveckling och dragit nytta av de specialiserade resurser som finns i området. Resultatet är en koncentration av högteknologiska företag och ett av världens mest framgångsrika ekosystem för tech i världen.

Våra medlemmar lyfter ofta att deras engagemang inom klustret sparar dem resurser i både tid och pengar.
Sandra Sundbäck

Även om vi har en bit kvar innan vi når Silicon valleys höjd har vi en stark klusterkultur i Värmland. Vi kan sticka ut hakan och säga att vi är bra på att samverka inom de specifika klustren, men också mellan klustren och tillsammans med andra aktörer i Sverige och världen.

I Värmland är klustret Paper province ett starkt och komplett ekosystem kring skoglig bioekonomi. Våra medlemmar lyfter ofta att deras engagemang inom klustret sparar dem resurser i både tid och pengar. Det kan också hjälpa dem att bygga nätverk och samarbeta med andra företag i samma bransch, vilket kan leda till ökade affärsmöjligheter och ökad konkurrenskraft.

Precis som att det inte räcker att köpa ett gymkort för att bygga muskler så räcker det inte att gå med i ett kluster.
Sandra Sundbäck

Men det är inte bara företagen som tjänar på att engagera sig i kluster. Det är också en viktig del för att stärka branschens och det geografiska områdets konkurrenskraft. Ett av våra medlemsföretag har till exempel beskrivit det som att vi är deras förstärkare. När de kopplar upp sig mot oss och våra kommunikationskanaler så förstärks deras budskap och de når ut bredare.

Men det händer inte av sig själv. Precis som att det inte räcker att köpa ett gymkort för att bygga muskler så räcker det inte att gå med i ett kluster. Som jag redan nuddat vid är engagemang viktigt. För att få ut så mycket som möjligt av klusterkraften behöver man vara aktiv i klustret. Detta kan innebära deltagande i klusterinitiativ och aktiviteter, samarbete med företag och organisationer inom klustret eller att utveckla relationer med kunder och leverantörer. Det är också viktigt att vara en del av klustrets nätverk och att delta i diskussioner kring branschfrågor och gemensamma utmaningar.

Att engagera sig i kluster kan vara en viktig strategi för företag som vill öka sin konkurrenskraft och tillväxt på lång sikt.

Sandra Sundbäck

Vd Paper province

Artikeltaggar

FöretagandeIndustrierInnovationKrönikorOrganisationerPaper ProvinceSandra SundbäckSkog