Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Arkivcentrum ska fortsätta vara ett centrum för kunskap och utveckling

Publicerad:
Arkiven är i kraft av sina historiska källor ett fundament för det demokratiska samhällets beständighet och utveckling, skriver Åsa Johansson och Sofia Magnusson.
Arkiven är i kraft av sina historiska källor ett fundament för det demokratiska samhällets beständighet och utveckling, skriver Åsa Johansson och Sofia Magnusson. Foto: Lisa Olaison

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi har också som politisk ledning ansvar för att dagens informationshantering följer arkivlagen för att också bevara framtidens kulturarv, skriver Åsa Johansson och Sofia Magnusson.

Svar till Peter Olausson (NWT 13/3) och Ulf Nordström (15/3).

Peter Olausson frågar vilka garantier den politiska ledningen kan ge värmlänningarna att Arkivcentrum fortsätter som centrum för kunskap och utveckling. Ulf Nordström framför oro över framtiden för Region Värmlands arkivenhet och samarbetet inom Arkivcentrum. Från den politiska ledningen vill vi svara på frågorna som är av stor betydelse för såväl vår samtid som vår framtid.

Arkivcentrum Värmland är ett samarbete mellan flera olika organisationer: Region Värmlands arkivenhet, Kommunarkivet i Karlstad, Föreningsarkivet i Värmland och Föreningen Värmlands Företagshistoria. Samarbetet har en lång historia som vi politiska företrädare för Region Värmland anser har stor betydelse. Arkivcentrum Värmland ska fortsätta vara ett centrum för kunskap och utveckling.

Arkiven är i kraft av sina historiska källor ett fundament för det demokratiska samhällets beständighet och utveckling. Vid Arkivcentrum kan man studera den värmländska historien ur olika perspektiv genom tillgång till flera arkiv; landstingsarkivet, statliga arkiv, kyrkliga arkiv, föreningsarkiv samt företagsarkiv. Bemannad forskarsal och programverksamheten gör Arkivcentrum till en värdefull resurs för studenter, forskare, släktforskare och en intresserad allmänhet.

Så skriver du en debattartikel

Arkivcentrum har betydelse för det värmländska kulturarvet. Föreningsarkivet och Värmlands företagshistoria omfattas av kultursamverkansmodellen vilket är positivt och säkerställer finansiering över tid. I kulturplanen som regionfullmäktige beslutat slås ett antal centrala mål fast. Samverkan mellan arkiven i Arkivcentrum och med andra aktörer för att öka kunskap om arkiven, inspirera till studier och forskning. Vi ska också bidra till att arkiven digitaliseras och tillgängliggörs samt har en bredd i verksamheten.

Det kulturhistoriska uppdraget är viktigt. Men vi har också som politisk ledning ansvar för att dagens informationshantering följer arkivlagen för att också bevara framtidens kulturarv. Ansvaret som arkivmyndighet, som Olausson och Nordström är förtrogna med, innebär att säkerställa att hela organisationen Region Värmland efterlever arkivlagen.

Arkivmyndigheten ska ha förutsättningar att stödja arkivbildningen med rådgivning, tillsyn, arkivvård samt att styra informationshanteringen med styrande dokument såsom informationshanteringsplaner och arkivbeskrivning. Som region står vi inför stora utmaningar för att på ett säkert sätt hantera och bevara de digitala informationsmängder som skapas i dag och säkra bevarande för framtida forskning.

Digital informationshantering och bevarande är en del av utvecklingsarbetet som ska bedrivas samtidigt som den analoga arkivhanteringen ska fortsätta hålla hög kvalitet. Vi avser att göra en översyn av arkivreglementet i syfte att arkivmyndighetens olika uppdrag tydliggörs. Vi kommer också säkerställa att området informationsförvaltning har en styrning och samverkan mellan relevanta kompetenser.

När det gäller frågor om namn på Värmlands arkivenhet och hemsidans innehåll, som Olausson och Nordström ställer, så ligger ett uppdrag på förvaltningen att tillsammans med arkivenheten utreda de frågorna vidare.

Avslutningsvis vill vi lyfta fram att Region Värmlands nyligen uppdaterade avtal med Riksarkivet för att fullgöra uppgifterna som landsarkiv ska vårdas med stolthet. Arkivcentrum ska fortsätta vara ett centrum för kunskap och utveckling där både det historiska materialet och den information som bildar framtidens arkiv hanteras och tillgängliggörs.

Åsa Johansson (S)

Ordförande i regionstyrelsen

Sofia Magnusson (S)

Ordförande i kultur- och bildningsnämnden

Artikeltaggar

ArkivcentrumÅsa JohanssonDebattHistoriaKarlstadKulturarvOrganisationerPeter OlaussonPolitiska system och ideologierRegion VärmlandRiksarkivetSofia MagnussonTraditionerUlf NordströmVärmlands län