Hoppa till huvudinnehållet

Moderaternas hemläxa i skolpolitiken stavas statligt ansvar

Publicerad:
Moderaternas ensidiga klassrumsfokus gör att den enskilda läraren tvingas försöka kompensera för ett trasigt skolsystem, skriver Johanna Jaara Åstrand och Åsa Fahlén.
Moderaternas ensidiga klassrumsfokus gör att den enskilda läraren tvingas försöka kompensera för ett trasigt skolsystem, skriver Johanna Jaara Åstrand och Åsa Fahlén. Foto: Berit Roald / NTB scanpix / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Moderaterna måste sluta blunda för bristerna i dagens styrning av skolväsendet. Det kommunala ansvaret leder till ojämn kvalitet och stora skillnader mellan skolorna, något som på sikt hotar Sverige som kunskapsnation, skriver Johanna Jaara Åstrand och Åsa Fahlén.

I helgen samlas Moderaterna för sitt Sverigemöte i Karlstad och vi utgår från att skolan står högt upp på agendan. På partiets hemsida står det: ”Moderaterna vill att svensk skola ska möjliggöra klassresor. Om fler barn ska kunna göra en klassresa krävs det mer fokus på kunskap i skolan och ökad studiero”.

Få skulle nog invända mot vikten av kunskapsfokus och studiero. Vad Moderaterna verkar missa är dock sambandet mellan skolsystemets konstruktion och det som händer i klassrummet. Det är dags för partiet att verka för att ge skolan rätt förutsättningar på systemnivå, detta för att vi lärare ska kunna göra vårt jobb.

Det bör vara en självklarhet att alla elever ska få en kvalitativ skolgång som ger dem rätt förutsättningar inför yrkeslivet, eller inför vidare studier. Men Moderaternas ensidiga klassrumsfokus gör att den enskilda läraren tvingas försöka kompensera för ett trasigt skolsystem. Det går inte att komma ifrån att det som dagligen händer i landets klassrum är helt avhängigt av hur det övergripande systemet är uppbyggt och fungerar.

Så skriver du en debattartikel

I en statlig utredning (”Statens ansvar för skolan – ett kunskapsunderlag”, SOU 2022:53) som just nu är ute på remiss beskrivs tydligt hur komplexiteten och otydligheten i systemet drabbar skolans kärnverksamhet. Slutsatsen är entydig: Kommunerna har inte den kapacitet som behövs för att hantera den komplexa styrningen och finansieringen av skolväsendet. Kort sagt, dagens system fungerar inte.

Ett skolväsende som inte ger alla elever en chans att lyckas urholkar i förlängningen Sveriges kompetensförsörjning och nationella konkurrenskraft. När alla elever inte får den utbildning de har rätt till är det en förlust inte bara för den enskilda individen, utan för samhället i stort. Sverige har inte råd att tappa alla de unga som råkar växa upp någonstans där skolverksamheten inte ges rätt förutsättningar. Politiken måste ta ansvar för att alla elever får en kvalitativ utbildning oavsett var de bor.

Vill Moderaterna på riktigt lösa skolans utmaningar, förbättra kvaliteten och uppnå ett större fokus på kunskap måste blicken riktas mot systemnivån. Det är hög tid för partiet att inse att dagens splittrade och sönderdecentraliserade kommunala system måste ersättas av att staten tar ett nationellt systemansvar. Staten behöver säkerställa att finansieringen går till rätt saker, något som i sin tur är en förutsättning för kvalitet och kunskapsutveckling.

På sikt är det helt nödvändigt med en fullt ut statlig finansiering och ett statligt huvudmannaskap för skolan. De 290 kommunerna har alltför olika ambitioner och alltför skiftande kapacitet när det kommer till att genomföra uppdraget i dagens nationella styrdokument.

Remisstiden för utredningen om statens ansvar för skolan är snart till ända. Vi förutsätter att Moderaterna tillsammans med resten av regeringen tar underlaget vidare, för skolan kan inte vänta längre. Fler elever måste klara skolan, och för det krävs ett fungerande skolsystem där vi lärare ges rätt förutsättningar.

Johanna Jaara Åstrand

Förbundsordförande, Sveriges Lärare

Åsa Fahlén

Förbundsordförande, Sveriges Lärare

Artikeltaggar

Åsa FahlénDebattJohanna Jaara ÅstrandKarlstadLärareModeraternaSkolorStudierSveriges LärareUndervisningUtbildning