Hoppa till huvudinnehållet

Trafikkaos på Orrholmen

Publicerad:
Insändarskribenten är missnöjd med trafiksituationen vid Orrholmen i Karlstad. Arkivbild. Foto: Joachim Lagercrantz

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Jag undrar hur man tänkte när man godkände planen för den ombyggnation som pågår på Tullhusgatan på Orrholmen och att man dessutom godkänner ett så pass långt "avbrott" som tre månader?

För det första leder man upp trafiken via höga trottoarkanter och upp över en gräsmatta som man tillfälligt lagt ut grus på. Jag själv, med flera, har fordon som är så pass låga att de aldrig kommer att ta sig upp över en sådan kant, utan att skrapa i både fram och under. Om man nu måste leda om trafiken denna väg, bör det vara ett krav att man planar ut upp-/nedfarten med en rimlig lutning.

Om man bara lägger grus på en gräsmatta kommer inom kort gropar att uppstå, dels genom mängden bilar som passerar, men även på grund av nederbörd.

När det blir varmare ute kommer det med största sannolikhet även damma extremt mycket också. Varför inte asfaltera på gräsmattan i stället?

Men ett ännu större problem är bristen på möjlighet att ta sig ut till området. Om man som bilist kommer från centrum eller från Hammaröleden måste åka hela vägen bort till rondellen vid Mariebergsskogen och vända för att ta sig ut till Orrholmen numera. I alla fall om man ska följa den bristfälliga skyltningen som finns.

Var är miljötänket i det?

Varför inte öppna upp bussgatan från rondellen vid Helmia för allmänheten, så att man kan göra en vänstersväng in på Orrholmsgatan i stället? Detta skulle avlasta Viken-förbindelsen avsevärt, vid rusningstrafik.

Adam Engkvist

***

SVAR DIREKT: Kommer inte tillåta biltrafik nyttja bussfältet

I en stad som växer blir det ibland oundvikligt att bygg- och anläggningsarbeten påverkar framkomligheten. Det arbete som pågår i Tullhusgatan handlar bland annat om att bygga ut och öka kapaciteten i VA-ledningssystemet så att de klarar den nya bebyggelsen och ett ändrat klimat. Det är ett omfattande arbete med stora och djupa schakt som ska grävas och det tar sin tid. Det innebär också att biltrafik inte kan använda gatan under byggtiden. Gående och cyklister kommer däremot att kunna ta sig fram längs Tullhusgatan.

Man har tillfälligt breddat i korsningen mellan Näbbgatan och Orrholmsgatan för att även större fordon och buss ska kunna mötas under omledningstiden. Den ytan ses över regelbundet och justeras vid behov.

För att få utföra arbeten som påverkar framkomligheten på gator och vägar behöver man ha en godkänd trafikanordningsplan. Den reglerar hur man kan utföra arbetet på ett säkert sätt och hur olika trafikantgrupper kan ta sig förbi arbetsområdet. Den reglerar även hur skyltning ska utföras.

I det här fallet måste alltså biltrafiken ledas om via Orrholmsgatan och Sjömansgatan. På Sjömansgatan har vi tagit bort möjligheten till vänstersväng i korsningar för att få ett bättre trafikflöde och ökad säkerhet. Därför kan man i vissa fall behöva använda de nya cirkulationerna för att ta sig in på Orrholmsgatan. Vi tillåter buss att nyttja busskörfältet men kommer inte tillåta biltrafik.

Michael Sundholm

utvecklingssamordnare, teknik- och fastighetsförvaltningen

Petter Tågerud

trafikhandläggare, teknik- och fastighetsförvaltningen

Artikeltaggar

FordonHammaröHelmiaInsändareMariebergsskogenOrrholmen