Hoppa till huvudinnehållet

Satsa mer resurser på vården - inte på regionråd och konst

Publicerad:
Insändarskribenten tycker att Region Värmland fördelar resurserna fel.
Insändarskribenten tycker att Region Värmland fördelar resurserna fel. Foto: Claudio Bresciani/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Direkt efter valet beslutades att antalet regionråd utökas från 12 till 13. Det skulle bara bli en extrakostnad på nära 1 miljon kronor per år. Behövs det ytterligare ett regionråd? Hur kommer vi att märka detta i regionens verksamhet?

Det var också viktigt att satsa 40 miljoner kronor på utsmyckning av regionens lokaler. Men känner de till verkligheten hos en av regionens kärnverksamheter - vårdcentralerna? Har vårdcentralernas chefer rätt verktyg för att lösa sina problem?

Känner våra politikerna till att det finns vårdcentraler som har telefontid som startar klockan 8:00 varje dag och när vi ringer kl 8:00 får vi besked om att det ”inte finns några lediga telefontider i dag”? Vårdcentralen har inte resurser att ta emot patienter. Det finns här en uppenbar risk att Centralsjukhuset (CSK) får patienter som inte skall vara där. Det behövs sannolikt mer resurser till vårdcentralerna så att man kan komma i kontakt med läkare i frågor som skall hanteras av vårdcentralerna.

Känner våra politiker till att vårdcentraler (VC) placerar in nya patienter efter födelsedatum och inte efter vårdbehov? Jag förstår att det kanske är en resursfråga men enligt mig borde VC fördela patienterna till den läkare som är lämpligast. En patient som har flera sjukdomar som bland annat kan vara patient både hos CSK och VC bör naturligtvis ha en så kallad fast läkare och inte olika hyrläkare. Jag har haft sex olika läkare (nästan alla hyrläkare) under det senaste halvåret. Jag har dock bara fått möjlighet att personligen träffa två av dessa. De har en förmåga att försvinna till andra uppdrag. Kanske andra hyruppdrag. Finns det centrala riktlinjer för hur vårdcentralerna skall fördela sin resurser?

Känner våra politiker till att situationen för hyrläkarna är mycket svår? Jag har märkt att de inte kan förbereda sig inför en patientkontakt med att till exempel läsa patientens journal. Jag har lärt mig att berätta det viktigaste från min journal till hyrläkaren. Det är kanske inte så det skall fundera. Stressen hos hyrläkaren gör mig ändå lite orolig för om hen fattar rätt beslut.

Känner våra politiker till att vårdcentralens verksamhet bygger helt på hyrläkare? Systemet med hyrläkare har funnits i många år. Enligt min uppfattning, som jag tror många delar, är det både dyrt och inte bra ur patientens synvinkel då hyrläkare ofta är borta flera månader. Vårdcentralen i Kil har till exempel många hyrläkare. Vad gör regionen centralt för att minska antalet hyrläkare? Vad gör regionen centralt för att göra arbetet som läkare på vårdcentralen mer attraktivt? Men, vi har ju ändå dyrbar konst i bland annat väntrummen och ännu ett regionråd som vi kan hoppas bidra till att lösa vårdcentralernas problem... Eller?

Oroad patient

Artikeltaggar

Centralsjukhuset i KarlstadHyrläkareInsändareRegion VärmlandSjukvårdVårdVårdcentraler