Hoppa till huvudinnehållet

Krafttag mot kriminella och fler insatser

Publicerad:
Vi i Sverigedemokraterna Karlstad vill se en ökad satsning på tryggheten för våra invånare i Karlstad med en rad riktade insatser, bland annat kameraövervakning samt patrullerande ordningsvakter, skriver Anders Birkefjärd och Robin Lennartsson. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Är man i framkant med arbete med brottsförebyggande insatser och ansökningar om riktade medel kommunen kan söka om för att kunna få medel att initiera framtida insatser, skriver Anders Birkefjärd och Robin Lennartsson.

Vi i Sverigedemokraterna Karlstad vill se en ökad satsning på tryggheten för våra invånare i Karlstad med en rad riktade insatser, bland annat kameraövervakning samt patrullerande ordningsvakter i de centrala delarna av Karlstad under helger. Då specifikt Stora torget som är en viktig och naturlig knutpunkt för många människor i Karlstad.

Detta borde vara självklara insatser inför den kommande lagstiftning som ger kommunerna ökat ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Lagen ska träda i kraft i juli 2023 och fokuserar på det brottsförebyggande arbetet.

I det lokala arbetet har just kommunerna en särskilt viktig roll, och enligt lagförslaget ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten i kommunen och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan med lämpliga preventiva insatser. I Karlstad är behovet, givet tidigare vittnesuppgifter från krog- och restaurangägare, stort för att förhindra en ökning av narkotikarelaterad brottslighet.

Så skriver du en debattartikel

I en rapport från Brottsförebyggande rådet 2014:5 anger man att 70 procent av alla våldsbrott förekommer i miljöer runt krogar, restauranger och nattklubbar. Sverigedemokraterna menar att insatser av ovan nämnd karaktär i centrala Karlstad är angeläget för att säkerställa Karlstadsbornas trygghet och säkerhet.

Med bakgrund av den nya lagstiftningen kommer medel att avsättas från och med 2023 för att ersätta kommunerna genom en höjning av de generella statsbidragen. Regeringen tillför även riktade medel som kommunerna kan söka för vissa brottsförebyggande insatser. Det gäller med andra ord att styret i Karlstad är aktiva i jobbet med det brottsförebyggande arbetet.

I en interpellationsdebatt initierad av Robin Lennartsson (SD) under november 2022 angående drogsituationen i Karlstads centrum, svarade kommunstyrelsens ordförande Linda Larsson (S) följande:

”Som kommunstyrelsens ordförande kommer jag att träffa polisledningen och jag är också angelägen om att träffa andra viktiga aktörer i centrum för att diskutera om kommunen kan göra mer än i dag för ökad trygghet.”

Sedan dess har vi inte hört något om det brottsförebyggande arbetet från Linda Larsson eller nån representant från styret. Har man faktiskt träffat polisledningen? Är man i framkant med arbete med brottsförebyggande insatser och ansökningar om riktade medel kommunen kan söka om för att kunna få medel att initiera framtida insatser?

Linda Larsson tar också upp arbetssättet EST i svaret på interpellationsdebatten. EST står för Effektiv samordning för ökad trygghet. Det innebär att ett systematiskt arbetssätt för samverkan mellan i första hand kommun, polis och fastighetsbolag för att öka tryggheten i till exempel ett bostadsområde.

Om man verkligen menar allvar med att öka tryggheten i ett bostadsområde menar vi i Sverigedemokraterna Karlstad att man bör vräka gängkriminella från sina lägenheter för att på så sätt skapa trygghet på riktigt i ett bostadsområde.

Frågan är om Linda Larsson och styret är beredd på att ta i med hårdhandskarna mot gängkriminella och den otrygghet de skapar i våra bostadsområden i Karlstad?

Anders Birkefjärd

Vice gruppledare, SD Karlstad

Robin Lennartsson

Gruppledare, SD Karlstad

Artikeltaggar

BRÅBrottsförebyggandeDebattKameraövervakningKarlstadKarlstads kommunKommunstyrelsenKrogarLinda LarssonOrdningsmaktenRobin LennartssonSocialdemokraternaStora torgetSverigedemokraternaTrygghetsarbeteVåldsbrott